.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt w Polsce rezydenta

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 17.10.2011

Posiadam obce obywatelstwo, ale wkrótce minie 5 lat mojego nieprzerwanego pobytu w Polsce. Obecnie pracuję na umowę, mam mieszkanie w Warszawie, ale zostałem delegowany z pracy do innego miasta. Czy mogę starać się o uzyskanie karty rezydenta WE? Czy mogę operować adresem mieszkania, podając go za swoje miejsce pobytu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada stabilne i regularne źródło dochodu, ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski.

 

Wymóg „stabilności i regularności” źródła dochodu wskazuje, iż wolą ustawodawcy było, aby cudzoziemiec starający się przyznanie statusu rezydenta długoterminowego WE wykazał się dochodami niezmieniającymi się przez dłuższy czas, w szczególności niespadającymi poniżej określonego przepisami minimum. Posiadanie takiego źródła dochodu stwarza bowiem realne podstawy do przyjęcia, że również po otrzymaniu wnioskowanego statusu dochody te cudzoziemiec będzie nadal otrzymywał i nie będzie zmuszony do korzystania z pomocy społecznej.

 

Dochód, o którym mowa w ustawie, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa wyżej, obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

 

W świetle omawianych przepisów w mojej ocenie ma Pan szanse na otrzymanie statusu rezydenta WE po spełnieniu wymogu nieprzerwanego okresu przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po upływie okresu 5-letniego powinien Pan złożyć wniosek o nadanie statusu do wojewody właściwego ze względu na Pańskie miejsce zameldowania – proszę jednak pamiętać, iż Pańskie miejsce zameldowania powinno być zgodne z miejscem faktycznego przebywania w Polsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »