.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po jakim czasie nastąpi zatarcie skazania?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.04.2012

Mam cztery wyroki: rok za niszczenie mienia, rok i 6 miesięcy za kradzież, 2 lata za rozbój oraz jeden wyrok łączny – 2 lata i 6 miesięcy (dwa lata za rozbój, pół roku za groźby karalne). Wyroki są osobne, tylko ten ostatni był orzeczony za dwa czyny na jednej sprawie. Po jakim czasie nastąpi przedawnienie, a po jakim – zatarcie skazania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyroki skazujące odnotowywane są w Krajowym Rejestrze Karnym, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawomocne skazanie wywołuje skutki zarówno w zakresie prawa karnego, jak również w sytuacji społeczno-zawodowej skazanego. Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) zatarcie skazania polega na uznaniu skazania za niebyłe i usunięciu wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Od tego momentu skazany ma prawo twierdzić, że nie był karany.

 

Zatracie skazania następuje z mocy prawa na skutek decyzji sądu albo decyzji prezydenta państwa korzystającego z prawa łaski. Z mocy prawa zatarcie skazania następuje:

 

 1. wskutek zmiany ustawodawstwa, gdy według nowej ustawy czyn nie jest już zabroniony pod groźbą kary (art. 4 § 4 K.k.),
 2. w wypadku pozytywnego upływu okresu próby, na którą warunkowo zawieszono wykonanie kary, oraz dodatkowo 6 miesięcy (art. 76 § 1 K.k.),
 3. w wypadku upływu od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary:
  1. okresu 10 lat – w razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności, a także karę 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności (art. 107 § 1 i 3 K.k.),
  2. 5 lat – w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (art. 107 § 4 K.k.),
  3. 1 roku – w razie odstąpienia od wymierzenia kary (art. 107 § 5 K.k.), z tym że jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem kary, darowaniem kary lub przedawnieniem wykonania kary.

 

Sąd może także zarządzić zatarcie skazania na wniosek skazanego:

 

 1. po upływie 5 lat, gdy sprawca skazany na karę pozbawienia wolności nieprzekraczajacej 3 lat przestrzegał w tym okresie porządku prawnego (art. 107 § 2 K.k.),
 2. po upływie 3 lat, gdy skazanie dotyczyło kary grzywny lub ograniczenia wolności (art. 107 § 4 zdanie 2 K.k.).

 

Przyjmuję, iż wszystkie kary pozbawienia wolności są karami bezwzględnymi i nie nastąpiło zawieszenie ich wykonania.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, należy wskazać, że w przypadku kary:

 

 • roku pozbawienia wolności – zatarcie skazania nastąpi po 10 latach od przedawnienia wykonania kary (nie ma zastosowania art. 107 § 2 K.k., albowiem z treści pytania wynika, iż nie przestrzegał Pan w tym okresie porządku prawnego),
 • roku i 6 miesięcy – zatarcie skazania nastąpi po 10 latach od przedawnienia wykonania kary (nie ma zastosowania art. 107 § 2 K.k., albowiem z treści pytania wynika, iż nie przestrzegał Pan w tym okresie porządku prawnego),
 • 2 lat – zatarcie skazania nastąpi po 10 latach od przedawnienia wykonania kary (nie ma zastosowania art. 107 § 2 K.k., albowiem z treści pytania wynika, iż nie przestrzegał Pan w tym okresie porządku prawnego),
 • 2 lat i 6 miesięcy – również po 10 latach od przedawnienia wykonania kary (nie ma zastosowania art. 107 § 2 K.k., albowiem z treści pytania wynika, iż nie przestrzegał Pan w tym okresie porządku prawnego).

 

W Pana przypadku zatarcie nastąpi dopiero po 10 latach od przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Przedawnienie wykonania kary pozbawiania wolności – w każdym z czterech opisanych przypadków – nastąpi natomiast dopiero po upływie 15 lat od uprawomocnienia się każdego z osobna wyroku skazującego. Inaczej mówiąc, potrzebny jest okres 25 lat, by nastąpiło zatarcie skazania, albowiem okres 10 lat zaczyna biec dopiero po uprzednim przedawnieniu wykonania kary pozbawienia wolności, tj. po 15 latach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »