.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po jakim czasie można zwalniać pracowników po przejęciu przedsiębiorstwa?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 08.03.2016

Jako spółka z o.o. kupiłem przedsiębiorstwo i przejąłem część pracowników.  Po jakim okresie mogę zwolnić pracownika lub zmienić mu warunki pracy i wymiar czasu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę powoduje, że z mocy prawa następuje zmiana pracodawcy. Do takiej zmiany niepotrzebna jest zgoda pracownika. Nowego pracodawcę obowiązują warunki pracy i płacy zawarte w umowach o pracę pracowników u poprzedniego pracodawcy. Dotychczasowy pracodawca nie ma obowiązku rozwiązywania ze swoimi pracownikami stosunków pracy oraz wystawiania im świadectw pracy, a nowy pracodawca nie zatrudnia ich ponownie. Przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę odbywa się to bowiem automatycznie.

 

W przypadku, gdy chce Pan zmienić umowy o pracę przejętych pracowników, np. w celu ujednolicenia zasad wynagradzania w Pana zakładzie pracy – można skorzystać z dwóch rozwiązań. W pierwszej kolejności należy zaproponować pracownikom porozumienia o zmianie warunków zatrudnienia. W przypadku, gdy pracownicy nie wyrażą na nie zgody, należy dokonać wypowiedzeń zmieniających im warunki płacy.

 

Ograniczeniem w takiej sytuacji mogą być postanowienia układu zbiorowego pracy, jeżeli pracownicy byli nimi objęci u poprzedniego pracodawcy, a warunki pracy, które chce Pan zmienić, były w nim uregulowane. W takiej sytuacji nowy pracodawca przez rok od dnia przejścia musi stosować postanowienia układu, którym byli objęci pracownicy przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

 

Postanowienia układu zbiorowego stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę.

 

Przez okres jednego roku od przejęcia zakładu nie można przejętych pracowników pozbawić świadczeń finansowych wynikających z układu zbiorowego pracy obowiązującego w poprzednim zakładzie.

 

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to, że chcąc zmienić warunki zatrudnienia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, należy podać uzasadnienie wypowiedzenia zmieniającego. Takim uzasadnieniem nie może być sam fakt przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę, ale np. trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy.

 

Podsumowując – jeśli chodzi o czas, kiedy można wprowadzić wypowiedzenia zmieniające pracownikom, których Pan przejął, to zależy to od tego, jakie warunki pracy chce Pan zmienić. Jeśli wynikające z postanowień układu zbiorowego – nie może ich Pan zmienić bez zgody pracowników przez rok od dnia przejęcia. Jeśli układu zbiorowego nie było – okres ochronny nie obowiązuje i mocze to Pan zrobić w każdej chwili.

 

Jedli zaś chodzi o rozwiązanie stosunku pracy – może Pan zwolnić pracowników w każdym momencie, jednak w uzasadnieniu nie może Pan napisać, że zwalnia ich, gdyż po przejęciu nie ma dla nich stanowiska pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton