Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pliki JPK a kasa fiskalna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.03.2018

Mam problem dotyczący plików JPK. Mam firmę, która prowadzi sprzedaż towarów i usług zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla firm. Cała sprzedaż rejestrowana jest przy pomocy kasy fiskalnej. Jeżeli ktoś poprosi o fakturę to jest ona wystawiana na podstawie paragonu fiskalnego. VAT należny obliczany jest na podstawie dobowych (miesięcznych) raportów z kasy fiskalnej. Faktury VAT nie są księgowane, pozostają w rejestrze wystawionych faktur. Co powinienem umieścić w plikach JPK po stronie sprzedaży: poszczególne dobowe raporty z kasy fiskalnej, czy może wystawione faktury i brakującą kwotę poprzez różnicę między raportem z kasy fiskalnej a kwotą wystawionych faktur?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pliki JPK a kasa fiskalna

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, dodanym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U.2016.846) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

 

Przywołana struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Na mocy art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

 

Właśnie ww. elementy w przywołanej strukturze tworzą JPK VAT. Tym samym w mojej ocenie JPK VAT nie obejmuje, na tę chwilę, bezpośrednio żadnych danych z kasy fiskalnej, a jedynie elementy wymienione powyżej.

 

Podobnie wskazuje się w doktrynie „na dzień dzisiejszy nie ma przepisów przewidujących, aby kasy rejestrujące musiały eksportować dane sprzedażowe w formacie JPK. Spodziewać się jednak należy, że w najbliższych latach obowiązek taki zostanie wprowadzony” (T. Krywan, Lex/el QA 782577).

 

Kończąc potwierdzę jedynie, że sprzedaż udokumentowaną jednocześnie paragonem fiskalnym i wystawioną fakturą VAT należy ująć w ewidencji sprzedaży tylko raz, a gdy wystawił Pan fakturę VAT, która dokumentuje sprzedaż zaewidencjonowaną wcześniej w kasie fiskalnej, to wystawionej faktury nie ujmuje ponownie w ewidencji sprzedaży VAT.

 

Wskazuje się także, iż „faktur wystawianych do sprzedaży udokumentowanej również paragonem nie należy wykazywać w plikach JPK-VAT. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy faktura jest od razu wystawiana już w momencie sprzedaży, jak i sytuacji, gdy faktura jest wystawiana jakiś czas po dokonaniu sprzedaży (na podstawie paragonu, z którym zgłosił się klient żądający wystawienia faktury)” (T. Krywan, Lex/el QA 780353).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 9 =

»Podobne materiały

Podatek VAT od nieruchomości zakupionej podczas licytacji komorniczej

Moja firma, która jest płatnikiem podatku VAT, zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Zapłaciliśmy na konto podaną przez sąd kwotę zgodną z licytacją. Sądziłem, że powinniśmy otrzymać fakturę VAT, na której widniejąca zapłacona kwota jest kwotą brutto i od tej kwoty powinien być odpro

 

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »