.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pleśń w domu a odpowiedzialność dewelopera

Kupiłem dom od dewelopera. Jak się okazało, w piwnicy nie było wentylacji – aktualnie na ścianach znajduje się pleśń, wszystko jest wilgotne, a rzeczy, które przechowywałem w piwnicy (m.in. ubrania), w większości nie nadają się do użytku. Deweloper instaluje wentylację, zadeklarował, że odmaluje ściany i wypłaci rekompensatę pieniężną za zniszczone ubrania, ale tylko w kwocie ich wartości na dzień dzisiejszy. Czy to jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym należy stwierdzić, iż stanowisko dewelopera w sprawie ustalenia wysokości należnego Panu odszkodowania znajduje uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

 

Jak podaje artykuł 363 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 363. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

 

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

 

Z powyższego wynika, że sprawca szkody zobowiązany jest do jej pokrycia w jej rzeczywistej wysokości, tj. na przykład w wysokości wartości istniejącej w chwili wyrządzenia szkody.

 

Skoro zatem zniszczone przez dewelopera ubrania w momencie powstania szkody nie były nowe, lecz poszkodowany ubrań tych już używał i w związku z tym ich wartość rynkowa spadła – co jest naturalnym mechanizmem rynkowym – to nie można żądać od dewelopera, aby ten wypłacił odszkodowanie w wysokości równej wartości nowych ubrań. Taka sytuacja powodowałaby, że poszkodowany stawałby się nienależnie wzbogacony, gdyż otrzymałby kwotę równą wartości nowych ubrań, a przecież z uszkodzonych w przeszłości korzystał, co również ma samo w sobie pewną wartość materialną.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż deweloper nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania większego niż rzeczywista wartość zniszczonego mienia w chwili powstania szkody.

 

Jeżeli zniszczone rzeczy nie należą do towarów rzadko dostępnych ani ich łączna wartość nie jest zbyt wysoka, to może Pan spróbować dokonać wyceny we własnym zakresie, mając na uwadze rzeczywisty stan zużycia tych rzeczy w chwili powstania szkody.

 

Jeżeli jednak wysokość szkody jest potencjalnie wysoka, to zasadne byłoby skorzystanie z pomocy właściwego rzeczoznawcy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl