Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatność między przedsiębiorcami

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.04.2014

Rozliczenia między przedsiębiorcami muszą przyjąć formę bezgotówkową, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przekracza 15 000 euro. W takich przypadkach płatności powinny następować za pośrednictwem rachunku bankowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

 

Obowiązek dokonywania rozliczeń przelewem bankowym zaistnieje, jeżeli obydwie z powyższych przesłanek spełnione będą łącznie. Przy czym dotyczy on jednorazowej wartości transakcji, a nie miesięcznych obrotów pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Co prawda, naruszenie powyższego przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest w obrocie bezdewizowym w żaden sposób karane, jednakże przyjmowanie płatności o dużej wartości w gotówce może być dla przedsiębiorców nieopłacalne z innego powodu. Zgodnie bowiem z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2 przedsiębiorca przyjmujący w gotówce płatności, których równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować takie transakcje (również w przypadku, gdy transakcja jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji). Informacje o zarejestrowanych transakcjach należy natomiast przekazywać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ponadto przedsiębiorca przyjmujący gotówkę o wartości powyżej 15 000 euro, zobowiązany jest w szczególności do:

 

  1. przechowywania przez okres 5 lat rejestru transakcji,
  2. prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji,
  3. wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  4. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie (w przypadku kapitałowych spółek handlowych – spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie jest członek zarządu wyznaczony przez zarząd).

 

UWAGA: Przedsiębiorca przeprowadzający transakcję gotówkową, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, nawet jeżeli jej wartość jest niższa niż 15 000 euro.

 

Za niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie o praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu grozi zarówno odpowiedzialność karna (z karą pozbawienia wolności włącznie), jak i kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wysokość takiej kary może wynieść nawet 750 000 złotych.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki