Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatność gotówką za fakturę

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.10.2012

Czy mogę wystawić fakturę gotówkową za towar lub usługę dla odbiorcy z Unii i spoza Unii i czy mogę od nich przyjąć płatność gotówką za fakturę (w euro), czy są ograniczenia ilościowe w gotówce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o płatność gotówką za fakturę. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji”.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe w art. 25 ust. 1 stanowi, iż „rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro”, do mniejszych kwot można stosować płatność gotówką.

 

Rezydentami są m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów; natomiast wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa.

 

Konkludując, można wystawiać faktury gotówkowe i przyjmować płatności gotówką do kwoty 15 000 euro.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 8 =

»Podobne materiały

Dowód zapłaty w postaci faktury a zaległość klienta

Niecałe cztery lata temu, gdy prowadziłem działalność gospodarczą, wystawiłem fakturę VAT z zapisem „zapłacono gotówką”, jednak kontrahent miał mi dopłacić 5 tys. zł, czego nie zrobił do dzisiaj. Unika kontaktu, a ja nie wiem, jak odzyskać te pieniądze. Co mogę zrobić?

 

Księgowanie faktur wystawianych w euro

Sprzedaję produkty państwom Unii Europejskiej, wystawiam faktury w euro. Jak zaksięgować faktury wystawiane w euro? Według jakiego kursu? 

 

Konsekwencje zakupu fikcyjnych faktur

W 2005 r. kupiłem dwie fikcyjne faktury. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przeciw firmie sprzedającej te rachunki. Mam zostać przesłuchany jako świadek. Jaka jest kwalifikacja takiego czynu i jakiej kary mogę się spodziewać?

 

Odpowiedzialność za podpis na fakturze

Czy ponoszę odpowiedzialność karną za złożenie podpisu na fakturze z roku 2008, na której była zaniżona cena towaru (zakup samochodu w komisie)? Wobec właściciela komisu urząd skarbowy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jestem powołana na świadka w związku z fakturą wystawioną przez właściciela kom

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »