Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płatnicy podatków

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 29.08.2009

Autor krótko charakteryzuje instytucję płatnika, oraz wymienia podmioty, którym na podstawie ustaw podatkowych przyznaje się ten status.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

Generalnie instytucja płatnika została powołana w celu uproszczenia poboru podatku, tj. pobrania go u źródła. Instytucja płatnika prowadzi do zmniejszenia kosztów wymiaru i poboru podatków, jakie wynikłyby, gdyby ich poborem zajmowały się tylko i wyłącznie organy podatkowe. Wyznaczenie płatnika podatku odbywa się albo poprzez jego bezpośrednie wskazanie, bądź poprzez powierzenie danemu podmiotowi wykonanie czynności, które należą do płatnika. Ma to miejsce np. w przypadku urzędów celnych, które pełnią funkcję płatnika w kontekście podatku od towarów i usług w zakresie towarów sprowadzanych z zagranicy.

 

Odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych płatnicy zobowiązani są pobierają nań zaliczki. Płatnikami tego podatku są:

 

 1. zakłady pracy – od przychodów pracowników tych zakładów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;
 2. rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, dokonujące na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 3. organy rentowe wypłacające bezpośrednio na rzecz osób fizycznych emerytury i renty oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 4. banki, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od tych wypłacanych świadczeń;
 5. jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy – od wypłacanych przez nie stypendiów;
 6. organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 7. areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę wykonywaną przez osoby tymczasowo aresztowane lub skazane i odbywające karę;
 8. spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni;
 9. oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych, wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP;
 10. centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.);
 11. uczelnie – od wszelkiego rodzaju stypendiów;
 12. płatnicy wymienieni w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są również:

 

 1. banki prowadzące kasy mieszkaniowe – od oszczędności na cele mieszkaniowe wycofanych przed wymaganym terminem albo przeniesionych na osoby trzecie;
 2. jednostki organizacyjne Policji, kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej lub Urzędu Ochrony Państwa – od wynagrodzeń wypłacanych za udzielanie pomocy tym instytucjom;
 3. banki – od opodatkowania oszczędności z lokat bankowych.

 

W podatku dochodowym od osób prawnych płatnikami natomiast są:

 

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 2. zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej w zakresie przychodów pozyskiwanych od zleceniodawców zagranicznych (art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.).

 

Ponadto płatnikami są podmioty, które dokonują wypłat:

 

 1. należności z odsetek, praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, a także środka transportu i wreszcie za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających w Polsce siedziby lub zarządu;
 2. dywidend i innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce – na rzecz wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych niezwolnionych od podatku.

 

W podatku od towarów i usług płatnikami są organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), a także komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

W podatku akcyzowym płatnikami są organy egzekucyjne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie sprzedaży wyrobów akcyzowych w trybie egzekucji.

 

W podatku od spadków i darowizn płatnikami są notariusze sporządzający akty notarialne dotyczące darowizny nieruchomości.

 

W podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikami są notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

 

W podatku od gier płatnikiem jest przedsiębiorca upoważniony przez Ministra Finansów do sprzedaży kartonów do gry w bingo pieniężne.Stan prawny obowiązujący na dzień 29.08.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX minus X =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »