.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność polegająca na wystawianiu komentarzy, recenzji i opinii za opłatą w internecie

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 20.01.2019

Planuję rozpoczęcie działalności internetowej, która opierałaby się na wystawianiu komentarzy, recenzji i opinii za opłatą w internecie. Zleceniodawca zleca, ja organizuję osoby posiadające konto na danym portalu, którym również płacę za wystawienie danego komentarza. Jak takie działania wyglądają w kwestii prawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość zlecenia odpłatnego sporządzenia recenzji/opinii na temat produktów czy usług oferowanych przez danego przedsiębiorcę zależy w głównej mierze od tego, czy w umowie zobowiąże się Pani do zapewnienia recenzji/opinii o określonej treści, czy też te miałyby mieć charakter obiektywny. W tym pierwszym przypadku,należy zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia związane z regulacjami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jest po podstawowa definicja czynu nieuczciwej konkurencji, która w dalszych przepisach ustawy zostaje rozwinięta, w zależności od rodzaju możliwych naruszeń. W kontekście omawianego zagadnienia, szczególne znaczenie będzie miał przepis art. 16 ust. 1 przytoczonej ustawy, zgodnie z którym:

 

„Art. 16.

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

6) (uchylony)”.

 

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy przyjąć iż istnieje niebezpieczeństwo uznania, iż opłacanie recenzji/opinii dotyczących produktów danego przedsiębiorcy, mających z góry ustalony charakter, może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

 

W dalszej kolejności należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z jej art. 4 ust. 1, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Również i w przypadku tej ustawy znajdziemy szczegółowe omówienie poszczególnych praktyk uznawanych za nieuczciwe. W omawianym przypadku, szczególne znaczenia ma zaś art. 7 pkt 11, definiujący pojęcie kryptoreklamy:

 

„Art. 7.

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd:

[…]

11) kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta”.

 

W myśl cytowanego przepisu każda treść publicystyczna, nawet mająca obiektywny charakter, powinna być odpowiednio opisana, w przeciwnym razie może być uznana za formę kryptoreklamy. Ustawa nie definiuje czym dokładnie są treści publicystyczne. Za takie należy jednak uznać, jeśli mówimy o Internecie, wszelkie treści pojawiające się w ramach działalności blogowej czy vlogowej. Wątpliwości może budzić kwestia komentarzy (np. na fanpage'ach, portalach branżowych, czy forach). Wydaje się, że tego typu treści nie powinny być uznawane za treści publicystyczne w rozumieniu ustawy. W chwili obecnej brak jest jednak wypracowanego orzecznictwa w tym zakresie i należy liczyć się z niebezpieczeństwem przyjęcia takiej radykalnej linii orzeczniczej.

 

Reasumując, jeśli recenzje/komentarze miałyby mieć obiektywny charakter i być stosownie oznaczone, działanie takie nie powinno budzić żadnych wątpliwości prawnych. W przeciwnym przypadku należy mieć na względzie wyżej opisane niebezpieczeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl