Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Planowane duże przychody ze współpracy z zagraniczną firmą

Autor: Kamil Wasilewski • Opublikowane: 24.04.2016

Jestem grafikiem komputerowym, który jest zatrudniony na stałe na umowę o pracę. Jednocześnie mam okazje zawrzeć współpracę z osobą z za granicy, która zlecałaby mi do wykonania różne grafiki za poważne pieniądze. Jaka forma była by dla mnie w tym momencie najlepsza – czy umowa o dzieło (bez przeniesienia praw), czy założenie własnej działalności gospodarczej? Problem jest jeszcze taki, że w z tych zleceń mogłoby się uzbierać w ciągu roku tyle, że łącznie z dochodem z pracy przekroczyłbym pierwszą skalę podatkową. I nie mam pojęcia, jak to wpływa na zaliczki pobierane z pracy i jak to potem mógłbym rozliczyć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początku wyjaśnienia wymaga, jakie różnice pomiędzy umową o dzieło a działalnością gospodarczą oraz jakie prawa i obowiązki z tym związane. Umowa o dzieło to umowa efektu, co oznacza, że najważniejszy jest rezultat wykonywanej pracy określany właśnie mianem „dzieła”. Zawiera się ją w przypadku, gdy efekt pracy da się nazwać i opisać, a także jest skończony w czasie i jego efekt można przedstawić zleceniodawcy. W przypadku umowy o dzieło efekt jest ważniejszy niż sposób wykonania. Umowa o dzieło wymaga zapłaty składek ZUS tylko w jednym przypadku. Dzieje się tak wówczas, gdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę zawiera z pracodawcą dodatkowo umowę o dzieło.

 

W przypadku dochodów uzyskiwanych z umów o dzieło każdorazowo rozlicza się na zasadach ogólnych. Nie ma tu możliwości wyboru – zawsze dotyczy go podatek w wysokości 18 lub 32%, uzależniony od wysokości dochodu w ciągu roku. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych określone są w sposób zryczałtowany i standardowo wynoszą 20%. Jednak w przypadku umów o przeniesienie praw autorskich (zazwyczaj dzieło) istnieje możliwość zastosowania kosztów wynoszących 50%. W praktyce zapłacony podatek jest wtedy dużo niższy – wynosi 9%

 

Definicje działalności gospodarczej można znaleźć w kilku aktach prawnych. Mimo że różnią się nieco od siebie, można z nich wyłowić pewne istotne, wspólne cechy działalność gospodarczej, do których zaliczają się: ciągły i zorganizowany charakter – związany z regularnym wykonywaniem następujących po sobie czynności, nastawienie na zarobek – nie jest istotne, czy dana osoba tak naprawdę zarabia; działanie we własnym imieniu i na własny rachunek, uzyskiwane przychody niewynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu, czy sprzedaży praw autorskich. Podstawowym obciążeniem przedsiębiorcy są oczywiście składki ZUS, które płaci się niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Przedsiębiorca ma prawo ujmować składki społeczne ZUS (poza Funduszem Pracy) w kosztach uzyskania przychodu lub odejmować od dochodu. Z kolei opłatę na Fundusz Pracy można zapisać w KPiR jako koszt. Każde z tych działań prowadzi do zmniejszenia podatku dochodowego. Początkujący przedsiębiorcy mają możliwość płacenia preferencyjnych składek ZUS, czyli tzw. małego ZUS-u (wynosi niewiele ponad 400 zł). To opcja dostępna przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. W tym czasie płaci się niższe składki na ubezpieczenia społeczne, a także nie ma konieczności wpłat na Fundusz Pracy. Tylko ubezpieczenie zdrowotne należy płacić na identycznym poziomie jak pozostali przedsiębiorcy.

 

Praca na etacie a własna działalność

 

W Pana sprawie trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, co ma znaczenie przy ewentualnym założeniu działalności gospodarczej. Wówczas pojawia się pytanie dotyczące składek ZUS. Czy należy opłacać wszystkie składki zarówno z umowy o pracę, jak i działalności? Jeżeli nie, to których opłacać nie trzeba?

 

Ubezpieczenie społeczne

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zbiegu tych dwóch tytułów ubezpieczeniowych należy opłacać je w podwójnej wysokości. Jak wynika z obowiązujących przepisów, pracownik podlega w takiej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia.

 

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Inaczej niż w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono obowiązkowe i należy opłacać je z obu tytułów – etatu i działalności.

 

Reasumując, w sytuacji gdy wynagrodzenie z etatu jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w roku 2013 wynosi 1600 zł), wówczas przedsiębiorca jest zobligowany jedynie do regulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W związku z powyższym w Pana przypadku najlepszą formą prowadzenia dodatkowej działalności jest umowa o dzieło z uwagi na ponoszenie mniejszych obciążeń podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych niż przy prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zaliczki na podatek

 

Zakłady pracy obowiązane są do obliczania i poboru zaliczek na podatek od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy. Obliczenia zaliczki muszą dokonać z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku. O tym, jaka stawka ma zastosowanie, decyduje wysokość dochodów uzyskanych w danym zakładzie pracy. Jak bowiem stanowi art. 32 ust. 1 ustawy podatkowej, „zaliczki na podatek za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

 

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. kwotę 85.528 zł – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył wskazaną wcześniej kwotę – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu”.

 

Co należy rozumieć przez „dochód ze stosunku pracy na potrzeby ustalenia zaliczki na podatek”, określa art. 32 ust. 2 usatwy. W myśl tego przepisu „za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu:

 

  • kosztów uzyskania przychodów oraz
  • potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne”.

 

Z powołanych przepisów wynika, że do ustalenia, czy dochód pracownika przekroczył kwotę 85 528 zł, płatnik musi wziąć pod uwagę tylko dochody ze stosunku pracy, które pracownik uzyskał w danym zakładzie pracy oraz wypłacone przez ten zakład pracy zasiłki z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy). Innych dochodów pracownika, nawet jeżeli zostały uzyskane w danym zakładzie pracy, np. z umowy-zlecenia czy o dzieło, nie należy brać pod uwagę.

 

Zatem dochód uzyskany z dodatkowej działalności nie będzie miał znaczenia dla obliczenia zaliczek przez Pana pracodawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - pięć =

»Podobne materiały

Forma opodatkowania firmy wykonującej i udostępniającej zdjęcia

Chciałbym rozpocząć działalność polegającą na wykonywaniu zdjęć i ich obróbce. Moje zasoby będę udostępniał bankom zdjęć, a te – udzielą licencji na korzystanie z moich zasobów odbiorcom. Czy taką działalność mogę rozliczać na zasadzie karty podatkowej? Czy jednak to musi być uznane

Zespół muzyczny – jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

Zastanawiam się nad założeniem zespołu muzycznego grającego na weselach. W jakiej formie najlepiej zalegalizować taką działalność? Z jakimi to się wiąże kosztami? Jakie umowy zawierałbym z klientami i na jakich zasadach?

Zakładanie instalacji elektrycznych – czy odpowiednia jest stawka 5,5%?

Wykonuję usługi zakładania instalacji elektrycznych. Czy są one zaliczane do usług budowlanych i opodatkowane stawką 5,5%? Jakie numery PKWiU powinienem stosować i co wpisać na fakturze?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »