.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pismo windykacyjne po latach w sprawie długu zmarłej matki

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 17.06.2017

Moja matka zmarła 4 lata temu. Dzisiaj przyszło do mnie pismo windykacyjne, że muszę spłacić jej dług kredytowy, o którym nie wiedziałem. Czy zgodnie z art. 1015 K.c. mogę się teraz notarialnie zrzec tego spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pismo windykacyjne po latach w sprawie długu zmarłej matki

Fot. Fotolia

Zrzec na pewno się Pan nie może nie – bo na „zrzeczenie się”, czyli odrzucenie spadku, miał Pan 6 miesięcy od śmierci mamy. Z opisu wynika, że Pan żadnych oświadczeń spadkowych nie składał – więc jest to taki skutek, jak gdyby Pan oświadczył, że przyjmuje spadek wprost (stało się to automatycznie po upływie 6 miesięcy od śmierci mamy). Teraz jedynie może Pan próbować wszcząć procedurę unieważnienia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.

 

Zacznijmy od treści wspomnianego w pytaniu przepisu (ówcześnie obowiązującego, bo teraz ma nowe brzmienia – cytuje stare)  i kolejnych przepisów z Kodeksu cywilnego:

 

„Art.  1015. [Termin do złożenia oświadczenia]

§  1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

§  2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

 

W Pana przypadku kluczowe są poniższe przepisy i regulacje kodeksowe, które może Pan próbować wykorzystać:

 

„Art.  1019. [Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia]

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

 

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

 

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

 

Ograniczeniem jest kwestia wykazania dowodowo, że przy należytej staranności Pan tego długu by nie „odkrył”. Proszę też pamiętać, że wniosek do sądu w tej sprawie jest tez ograniczony terminem 1 roku, od kiedy Pan „odkrył” istnienie długu, np. przyszło pierwsze wezwanie czy tym podobne pismo. Jednak – jeżeli był to kredyt czy pożyczka – warto zbadać dług pod kątem przedawnienia i już na tym etapie sprawy niezależnie od powyższego – podnieść zarzut przedawnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »