Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pierwszy urlop pracownika

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.08.2013

Pracownikowi, podejmującemu pracę po raz pierwszy, również przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Ma on jednak krótszy wymiar, a prawo do urlopu nabywane jest stopniowo, wraz z przepracowaniem kolejnych miesięcy.

 Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy

 

Zgodnie z art. 154 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy1 wymiar urlopu pracownika, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat, może wynieść maksymalnie 20 dni w roku (w przypadku co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy jest to 26 dni). Do okresu zatrudnienia wlicza się z tytułu ukończenia nauki:

 

  1. w szkole zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. w średniej szkole zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. w średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. w szkole policealnej – 6 lat,
  6. w szkole wyższej – 8 lat.

 

Z uwagi na to, że powyższe okresy nie sumują się, urlop pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy może mieć maksymalny wymiar 20 dni niezależnie od tego, jakiego rodzaju szkoły absolwentem jest zatrudniana osoba. Zaznaczyć przy tym należy, że za osobę podejmującą pracę po raz pierwszy uważa się osobę, która po raz pierwszy zawiera z jakimkolwiek pracodawcą umowę o pracę. W przypadku gdy pracownik znajdował się wcześniej w stosunku pracy z innym pracodawcą, okres tego zatrudnienia zalicza się – przy obliczaniu urlopu – do okresu pracy u nowego pracodawcy.

 

Nie ma natomiast żadnych skutków dla stosunku pracy istnienie wcześniejszych umów cywilnoprawnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą lub innym podmiotem (np. umowy-zlecenia czy umowy o dzieło). Do umów tych nie mają bowiem zastosowania przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopu wypoczynkowego.

 

Nabywanie przez pracownika prawa do pierwszego urlopu

 

Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.


Przykładowo pracownik, który podjął swoją pierwszą pracę 1 lipca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. nabędzie prawo do 1 i 2/3 dnia urlopu, a do końca 2013 r. – do 10 dni urlopu.

 

Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, w której pracownik w pierwszym roku pracy w ogóle nie nabędzie prawa do urlopu, nie przepracuje bowiem pełnego miesiąca (np. zostanie zatrudniony 15 grudnia). Uzyska on jednak wtedy prawo do urlopu w pełnym wymiarze 20 dni na początku roku następnego (1 stycznia). Zasada ułamkowego naliczania ma bowiem zastosowanie tylko do pierwszego urlopu pracownika.

 

 

 

______________________
1Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.08.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus jeden =

 

»Podobne materiały

Prawo do pierwszego urlopu – najważniejsze informacje

W artykule znajdujemy informacje o tym, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jest to pierwszy urlop pracownika.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »