.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pieniądze ze spłaty nieruchomości a powstanie zobowiązania podatkowego

Autor: Marcin Sądej

Mój mąż jest współwłaścicielem ze swoim bratem (po 1/2 części) nieruchomości przekazanej w formie darowizny przez ich ojca aktem notarialnym z kwietnia 2019 roku. Jest to nieruchomość zabudowana domem piętrowym: my mieszkamy na piętrze, a brat męża z rodziną na parterze – są to dwa oddzielnie funkcjonujące lokale mieszkalne z osobnym wejściem. Brat będzie chciał nas spłacić, czyli będzie zawarta umowa zniesienia współwłasności z obowiązkiem spłaty, ale w ratach przez 5 lat. Mam pytanie odnośnie podatku. Dowiadywaliśmy się już, że jeżeli pieniądze ze spłaty zostaną przez nas przeznaczone na cele mieszkaniowe, a w naszym konkretnym przypadku na częściową spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez nas na zakup innej nieruchomości (działka gruntowa o powierzchni 0,5 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 48 m2), to podatku nie będzie, ale czy obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia aktu notarialnego, czy w momencie faktycznych spłat przekazanych na nasze konto w ratach przez 5 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pieniądze ze spłaty nieruchomości a powstanie zobowiązania podatkowego

Zniesienie współwłasności i spłata

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. Należy zauważyć, że pojęcie odpłatnego zbycia należy rozumieć w sposób szeroki, co oznacza, ze obejmuje ono nie tylko sprzedaż, ale również odpłatne zniesienie współwłasności.

Powstanie przychodu i obowiązku podatkowego

W kontekście przedstawionego problemu należy ustalić, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia w formie zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

Zasadniczo zatem przychód (a więc i obowiązek podatkowy) powstaje w dacie otrzymania środków pieniężnych. Przy czym powyższy przepis wymienia kilka wyjątków w tym ten wymieniony w art. 19 ustawy PIT.

 

Jak możemy przeczytać w art. 19 ust. 1 ustawy PIT, „przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia”.

Sporządzenie umowy datą powstania obowiązku podatkowego

W konsekwencji w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części mamy do czynienia z wyjątkiem od reguły ogólnej. Przychód nie powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania, lecz w dacie sporządzenia umowy. W przedstawionej sprawie będzie to umowa o zniesienie współwłasności.

 

W związku z powyższym określeniem uważa się, iż przychód z tytułu odpłatnego zbycia powstaje z chwilą skutecznego zawarcia umowy. W wyroku NSA z 28.02.2014 r., sygn. akt II FSK 913/12, czytamy:

 

„Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstał, podobnie jak i zobowiązanie podatkowe, bez względu na to, kiedy zbywca otrzymał należność z tytułu ceny zbycia nieruchomości”.

 

Jak zatem widać, moment otrzymania spłaty nie ma znaczenia dla określenia momentu powstania przychodu. Decyduje data zawarcia umowy o zniesienie współwłasności.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl