Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieczywo – jaka stawka VAT w 2011 roku?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.01.2011

Autor omawia problematykę stawki VAT na pieczywo świeże w 2011 roku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Duże zmiany w VAT od 2011 roku – o tym wiadomo wszystkim. Zmianie od tego roku ulegną nie tylko wysokości stawek podatku, lecz także zasady ich ustalania. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU (Dz. U. Nr 222, poz. 1753) przedłużyła tylko do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowanie do celów fiskalnych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU z 1997 r. Od dnia 1 stycznia 2011 roku wyroby i usługi dla celu ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług należy klasyfikować zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 roku.

 

Nie da się ukryć, iż ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega największej jak do tej pory zmianie. Zmiany wprowadza m.in. ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Niemal każdy Polak je codziennie pieczywo – nowe uregulowania dla pieczywa wprowadzają, z punktu widzenia VAT, niemałe zawirowania. Zgodnie z PKWiU 2008 w grupowaniu 10.71.11.0 znajduje się „Pieczywo świeże”, do tej pory, według PKWiU 1997, pieczywo należało kwalifikować do m.in. grupowań nr:

 

 • 15.81.11-00 Pieczywo świeże nie zawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców
 • 15.81.11-00.1 Pieczywo żytnie
 • 15.81.11-00.11 Pieczywo żytnie z mąki o zawartości popiołu poniżej 0,7%
 • 15.81.11-00.12 Pieczywo żytnie z mąki o zawartości popiołu powyżej 0,7%, ale nie więcej niż 0,9%
 • 15.81.11-00.13 Pieczywo żytnie z mąki o zawartości popiołu powyżej 0,9%, ale nie więcej niż 1,4%
 • 15.81.11-00.14 Pieczywo żytnie z mąki o zawartości popiołu powyżej 1,4%
 • 15.81.11-00.2 Pieczywo z mąki mieszanej pszennej i żytniej
 • 15.81.11-00.21 Pieczywo z mąki mieszanej pszennej i żytniej o średniej ważonej zawartości popiołu nie większej niż 0,7%
 • 15.81.11-00.22 Pieczywo z mąki mieszanej pszennej i żytniej o średniej ważonej zawartości popiołu powyżej 0,7%, ale nie większej niż 0,9%
 • 15.81.11-00.23 Pieczywo z mąki mieszanej pszennej i żytniej o średniej ważonej zawartości popiołu powyżej 0,9%, ale nie większej niż 1,4%
 • 15.81.11-00.24 Pieczywo z mąki mieszanej pszennej i żytniej o średniej ważonej zawartości popiołu powyżej 1,4%
 • 15.81.11-00.31 Pieczywo pszenne z mąki o zawartości popiołu poniżej 0,7%
 • 15.81.11-00.32 Pieczywo pszenne z mąki o zawartości popiołu nie mniej niż 0,7%, ale nie więcej niż 1,4%
 • 15.81.11-00.33 Pieczywo pszenne z mąki o zawartości popiołu powyżej 1,4%
 • 15.81.11-00.90 Pieczywo świeże bez dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, pozostałe
 • 15.81.12-00 Ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i inne wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego
 • 15.81.12-00.90 Ciastka i ciasta, pieczywo cukiernicze i inne wyroby piekarskie z dodatkiem środka słodzącego, pozostałe.

 

Do poprawnego określenia stawki podatku od towarów i usług na pieczywo świeże w 2011 roku potrzeba jednak czegoś więcej niż samego symbolu PKWiU – jest tak ponieważ załączniki: numer 3 zawierający wykaz towarów opodatkowanych stawką 8% i numer 10 zawierający wykaz towarów opodatkowanych stawką 5%, wskazują, iż:

 

 • stawką 8% objęte jest „ex 10.71.11.0” – „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”;
 • stawką 5% „10.71.11.0” – „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

 

Przytoczony powyżej opis i klasyfikacja są niemal identyczne – różnica to symbol „ex”, który oznacza „zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

 

Zgodnie z powyższym stawka 5% ma zastosowanie podstawowe w stosunku do pieczywa świeżego a stawka 8% zastosowanie ograniczone – brak jest jednak innego rozróżnienia. Uznać zatem by można, iż zapis w załączniku nr 3 (stawka 8%) jest zapisem szczególnym w stosunku do zapisu z załącznika nr 10 (stawka 5%) i jako zapis szczególny ma pierwszeństwo stosowania. Prowadziłoby to do uznania, że pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekracza 14 dni, winno zawsze być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Oznaczałoby to jednak, że zapis w załączniku 10 (dokładnie poz. 23) jest zapisem martwym – tak jednak być nie powinno.

 

W objaśnieniach do załącznika nr 3 przeczytać można, iż wykaz ten nie ma zastosowania do sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%. Zgodnie z powyższym przyjmuje się, że właściwą w 2011 roku stawką dla pieczywa świeżego [którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni] będzie stawka 5%.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.01.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejsce świadczenia usług elektronicznych – analiza regulacji zamieszczonych w ustawie o VAT.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »