Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pensum po przeniesieniu ze stanowiska pedagoga szkolnego na stanowisko nauczyciela przedszkola

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.07.2017

Jestem pedagogiem, nauczycielem mianowanym zatrudnionym w szkole podstawowej z pensum 20 godzin (jest to zespól szkół – przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum). Dyrektor chce mnie przenieść do przedszkola, zmieniając mi pensum: 15 godzin nauczyciela wspomagającego i 8 godzin rewaliadacji (4 w przedszkolu i 4 w szkole podstawowej). Moje nowe pensum wynosiłoby więc 23/ 23. Uważam, że zmienia mi tym samym warunki pracy. Dyrektor twierdzi że nie mam racji i jeśli nie wyrażę zgody na przeniesienie, to mnie zwolni. Nadmieniam, że w grę nie wchodzą zmiany organizacyjne, a jedynie konieczność objęcia pomocą dziecka z autyzmem. Jakie powinno być moje pensum po przeniesieniu ze stanowiska pedagoga szkolnego na stanowisko nauczyciela przedszkola?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pensum po przeniesieniu ze stanowiska pedagoga szkolnego na stanowisko nauczyciela przedszkola

Fot. Fotolia

Na wstępie zaznaczę, że Pani miejscem pracy jest zespół szkół, a nie konkretna szkoła. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

 

Szkoły wchodzące w skład zespołu należy wskazać w umowie o pracę lub akcie mianowania. Natomiast konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadził zajęcia, powinno się wówczas oznaczyć jako miejsce pracy nauczyciela.

 

W ramach jednego zatrudnienia pracownik może wykonywać obowiązki na więcej niż jednym stanowisku. W przypadku nauczycieli stanowisko służbowe określa wymiar pensum ustalony w art. 42 ust. 3 KN.

 

Jeśli w szkole nie zaszły zmiany organizacyjne, to właściwie nie ma podstawy do zastosowania art. 18 KN, czyli przeniesienia nauczyciela za jego zgodą. Są za to podstawy do zastosowania art. 19 KN, zgodnie z którym w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

 

Słowem – dyrektor może Panią (na polecenie organu prowadzącego) przenieść bez Pani zgody do przedszkola, jednak na nie dłużej niż 3 lata. Czyli nie może Pani odmówić, a jeśli Pani to zrobi – pracodawca ma prawo Panią zwolnić, gdyż odmówiła Pani wykonania poleconej pracy.

 

Jak podkreśla się w doktrynie należy zwrócić uwagę, że przeniesienie nauczyciela na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko w określonych sytuacjach może spowodować zmianę obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy. Często będzie się wiązać ze zmianą wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w oparciu o inne pensum  lub też oprócz zmiany tegoż wymiaru także zasad jego określania. Przeniesienie na inne stanowisko, nawet wiążące się ze zmianą tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może wiązać się ze zmianą rodzaju nawiązanego stosunku pracy.

 

Jak więc widać, skoro ustawodawca przewidział możliwość przeniesienia do innej szkoły (przez szkołę zgodnie z KN należy rozumieć także przedszkole), to należy przez to rozumieć także to, że wraz ze zmianą stanowiska zmieni się także wymiar pensum.

 

Dlatego dyrektor prawidłowo ustala Pani pensum i prawidłowo dokonał przeniesienia Pani do przedszkola.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 9 =

»Podobne materiały

Praca na roli a staż pracy nauczyciela

Jestem nauczycielem. Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia (między 1975 a 1978 r.) do stażu pracy? Czy warunkiem ewentualnego zaliczenia jest przejęcie gospodarstwa? Czy jego wielkość ma wpływ?

 

Przeniesienie ucznia do innej klasy - czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (bieg

 

Zawody sportowe – prawa nauczyciela opiekującego się startującymi uczniami

Witam. Pracuję w szkole sportowej. Systematycznie z młodzieżą startujemy w zawodach sportowych. Czy godziny przepracowane w czasie zawodów sportowych (opieka trenerska) są traktowane jako godziny dydaktyczne, czy jako opiekuńcze? Czy nauczyciele w takiej szkole mogą mieć dodatkowe wynagrodzenie za o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »