Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 10.08.2012

Czy obywatel Polski wyjeżdżający za granicę na okres 3 miesięcy ma obowiązek poinformować o tym fakcie jakiekolwiek organy państwowe? Czy osoba taka musi ustanowić pełnomocnika do odbioru korespondencji? Dodam, iż nie toczy się żadne postępowanie przeciwko osobie wyjeżdżającej za granicę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, pragnę wskazać, iż w myśl art. 15 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel Polski, który opuszcza Polskę na okres powyżej 3 miesięcy, zobowiązany jest zawiadomić organ gminy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania (wydział ewidencji ludności i dowodów osobistych). Wyjeżdżając za granicę na okres krótszy niż 3 miesiące, nie ma Pan takiego obowiązku.

 

W związku z dłuższym wyjazdem za granicę nie ma Pan żadnego obowiązku ustanawiania pełnomocnika do doręczeń, o ile nie toczy się przeciwko Panu lub z Pana udziałem żadne postępowanie sądowe czy administracyjne. Obowiązek taki powstaje bowiem dopiero z chwilą wszczęcia ww. postępowania i powiadomienia Pana o jego wszczęciu.

 

Może jednak okazać się, iż z umów, które podpisał Pan z innymi podmiotami (takimi jak banki), wynika Pana obowiązek powiadomienia ich o tymczasowej zmianie adresu. Często bowiem w klauzulach umownych pojawia się taki właśnie obowiązek informacyjny, a rygorem jest uznanie korespondencji za prawidłowo doręczoną w przypadku braku stosownej informacji o zmianie adresu.

 

Mimo że w przypadku gdy nie jest Pan uczestnikiem żadnego postępowania sądowego i administracyjnego, nie ciąży na Panu obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń, to z uwagi na długi okres Pana nieobecności namawiałabym Pana do udzielenia stosownego pełnomocnictwa do odbioru korespondencji komuś zaufanemu, kto powiadomi Pana o przychodzącej korespondencji i ewentualnie jej treści. Nigdy nie jest Pan w 100% w stanie przewidzieć, czy w czasie Pana nieobecności nie będą kierowane do Pana przesyłki, które będą miały dla Pana bardzo istotne znaczenie, a na skutek ich niepodjęcia w terminie zostaną zwrócone do adresata ze skutkiem doręczenia. Czasem bowiem nawet w sądach i organach administracji dochodzi do pomyłek i przesyłki są błędnie adresowane do osób, które noszą jednakowe nazwiska.

 

Takiego pełnomocnictwa do odbioru korespondencji może Pan udzielić w formie pisemnej (w obecności pracownika poczty) lub na formularzu pełnomocnictwa pocztowego (także w obecności pracownika poczty). Namawiałabym Pana do skorzystania z druku pełnomocnictwa pocztowego, gdyż czasami zdarza się, że pracownicy poczty, mimo że nie mają do tego prawa, nie honorują udzielonego na piśmie pełnomocnictwa, co może uprawnionego przez Pana pełnomocnika narazić na dodatkowy stres z tym związany.

 

Jeżeli nie zdecyduje się Pan jednak na udzielenie takiego pełnomocnictwa, to zawsze pozostaje jeszcze dorosły domownik zamieszkujący razem z Panem, mający możliwość odbioru za Pana korespondencji, z wyjątkiem korespondencji kierowanej do rąk własnych.

 

Z doświadczenia wiem, iż nieodbieranie przesyłek poleconych w terminie jest w Polsce nagminnym problemem, a uchylenie skutków takiego doręczenia nie zawsze jest proste i możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 2 =

»Podobne materiały

Ustalenie opiekuna faktycznego osoby starszej i schorowanej

Od 5 lat mój tata (79 lat) przebywa w prywatnym zakładzie opiekuńczym, gdzie trafił po nieudanej operacji. Jest częściowo sparaliżowany, ma wiele dolegliwości i kontakt z nim jest często niemożliwy bądź utrudniony. Nie może wyjść i załatwić swoich spraw, np. odebrać korespondencji z poczty. Chciałab

 

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego

Prowadzę firmę stolarską i chciałbym, żeby córka podpisywała moje umowy. Córka nie jest u mnie zatrudniona. Czy w takiej sytuacji udziela się pełnomocnictwa ogólnego?  

 

Pełnomocnictwo procesowe a pełnomocnictwo do doręczeń

Niedawno zmarł mój ojciec, odbędzie się sprawa spadkowa. Mój brat, który mieszka za granicą, ustanowił naszą mamę pełnomocnikiem dla doręczeń. Czy to pełnomocnictwo wystarczy, by mama mogła decydować za brata w sądzie?

 

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Jakiś czas temu założyłam w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Pełnomocnikiem tego konta jest mój brat. Czy na moje konto mogą wpływać środki dla mojego brata? Czy bank ma prawo odrzucić przelew z powodu niezgodności numeru rachunku z nazwiskiem odbiorcy? Czy z tego konta komornik mo

 

Pełnomocnik do doręczeń

Otrzymałem pismo z sądu w związku z tym, że moja matka złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Problem w tym, iż mieszkam w Szwecji i nie mogę przyjechać do Polski ze względu na obowiązki służbowe. Nie chcę zrzekać się spadku. W postępowaniu mamy widzę dużo wpływów pozostałej rodziny. Ile kos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »