.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo a opieka nad mocodawcą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.07.2015

80-letnia matka ustanowiła notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania jej we wszystkich sprawach urzędowych, związanych z jej stanem zdrowia, reprezentowania przed wszystkimi osobami fizycznymi i prawnymi. Czy treść tego pełnomocnictwa obliguje do sprawowania lub zorganizowania opieki nad mocodawcą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwykle podmioty prawa cywilnego zawierają umowy i dokonują innych czynności prawnych samodzielnie, działając we własnym imieniu, bez niczyjego pośrednictwa. Osoby fizyczne i prawne mają jednak możliwość, a w pewnych sytuacjach są zmuszone do dokonania czynności prawnej przez przedstawiciela, który działa w zastępstwie reprezentowanego i z bezpośrednim skutkiem prawnym dla niego. Przedstawicielstwo, czyli dokonywanie czynności prawnych w imieniu reprezentowanego i z konsekwencjami prawnymi przez niego ponoszonymi, może być przedstawicielstwem ustawowym albo pełnomocnictwem.

 

Pełnomocnictwem określamy zarówno rodzaj przedstawicielstwa, jak i jednostronną czynność prawną mocodawcy skierowaną do osoby, którą ustanawia on pełnomocnikiem. Pełnomocnictwem określa się również dokument zawierający oświadczenie woli mocodawcy. Tak więc przez pełnomocnictwo rozumieć należy zarówno możność podejmowania działań prawnych w imieniu innej osoby, jak i czynność prawną, mocą której upoważnia się inną osobę do działania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla upoważniającego. Czynność prawna udzielenia pełnomocnictwa przybrać może postać dokumentu pisemnego, który również bywa nazywany pełnomocnictwem.

 

Z powyższego wynika, że na podstawie upoważnienia zawartego w oświadczeniu woli mocodawcy, pełnomocnik staje się jego przedstawicielem.

 

Instytucję pełnomocnictwa regulują art. 98 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

Pełnomocnictwo jest to upoważnienie, wystawione przez osobę zwaną mocodawcą dla osoby zwanej pełnomocnikiem, do działania w imieniu mocodawcy i na jego rachunek. Istotą pełnomocnictwa jest to, że pełnomocnik jedynie pośredniczy w dokonywaniu czynności prawnej, nie jest natomiast stroną umowy, w zawarciu której uczestniczy. Jest zasadą, że można być pełnomocnikiem tylko jednej strony czynności prawnej.

 

Inną istotną cechą pełnomocnictwa jest to, że jego wystawienie nie nakłada na pełnomocnika obowiązku działania na rzecz mocodawcy, a jedynie daje mu taką możliwość. Jeżeli mocodawca chce, aby pełnomocnik był zobowiązany do podjęcia odrębnych kroków, musi z nim zawrzeć odrębną umowę. W zależności od rodzajów relacji między nimi może to być umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa agencyjna, a nawet umowa o pracę. Jest to tzw. stosunek podstawowy pełnomocnictwa (o którym mowa np. w art. 101, 106, 108 Kodeksu cywilnego).

 

Odnosząc się do Pani pytania – „Czy treść tego pełnomocnictwa obliguje do sprawowania lub zorganizowania opieki nad mocodawcą?”.

 

Nie – pełnomocnictwo do niczego nie obliguje.

 

Obowiązek opieki wynika zaś z Kodeksu rodzinnego. I tylko w oparciu o te przepisy można szukać zobowiązanych do zapewnienia opieki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton