Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełna księgowość w spółce jawnej

Autor: Piotr Geliński • Opublikowane: 04.02.2016

Spółka jawna posiada dwóch wspólników. Jeden z nich chce zbyć ogół praw i obowiązków na inną osobę, ale aby nie płacić podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wspólnik zbywa udziały dla spółki z o.o., która po kilku dniach zbywa te udziały osobie fizycznej. Czy przy takiej konstrukcji należałoby wprowadzić pełną księgowość? Można założyć, że w tych dniach przejściowych nie będą prowadzone żadne operacje sprzedaży/zakupu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

 

Zakres podmiotowy ustawy określa jej art. 2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy „przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej »ustawą«, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1)  spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro”.

 

W przypadku spółek osobowych (w tym spółek jawnych) zasadą jest zatem to, że stosuje się do nich przepisy o rachunkowości (pkt 1 powyżej). Jedynie w określonych przypadkach – na zasadzie wyjątku – mogą one nie prowadzić ksiąg rachunkowych. Dotyczy to spółek jawnych osób fizycznych nieprzekraczających wskazanego limitu przychodu.

 

W opisanym stanie faktycznym jednak spółka przestaje być – przynajmniej w pewnym okresie – spółką jawną osób fizycznych, a jej wspólnikiem staje się osoba prawna. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo uznania, że do spółki takiej powinna mieć zastosowanie powyższa zasada ogólna, a więc że powinna ona stosować przepisy ustawy o rachunkowości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus zero =

»Podobne materiały

Jak rozwiązać spółkę jawną?

Jest nas dwóch wspólników spółki jawnej z równymi wkładami i udziałami. Chciałbym wystąpić ze spółki i otworzyć własną firmę. Jak zrobić to najkorzystniej, mając również na uwadze fiskusa? I drugie pytanie: zwróciłem uwagę, że umowa naszej spółki nic nie mówi o podziale zysków, czy wobec tego przyp

 

Połączenie spółki jawnej ze spółką z o.o.

Do spółki jawnej, w której jest dwóch wspólników z udziałami po 50%, ma przystąpić spółka z o.o., która będzie miała 5% udziałów. W jaki sposób „krok po kroku” przeprowadzić powyższą operację?

 

Szanse na uzyskanie dotacji unijnych przez spółkę

Utworzyliśmy właśnie spółkę jawną (NIP dostaliśmy końcem poprzedniego miesiąca). Czy jest szansa na jakieś dotacje z Unii? Jeśli tak, to jakie – prosimy o szczegóły? Spółka powstała na bazie istniejących już od kilku lat firm.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »