Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Paszport dziecka zagarnięty przez męża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.12.2010

Obecnie mieszkam za granicą. Rozstałam się z mężem i złożyłam pozew o rozwód. Mamy sześcioletnie dziecko, jednak mąż zabrał jego paszport i nie chce mi go oddać, a ja muszę wyjechać na kilka dni do Polski, by załatwić formalności. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Dodam, że chcę tu zostać na stałe, a dziecko uczy się w tutejszej szkole; ja pracuję.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najprostszym wyjściem z sytuacji jest zgłoszenie utraty paszportu dziecka. W najbliższym konsulacie RP należy złożyć oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu, wypełnić kwestionariusz paszportowy, dołączyć dwie fotografie, przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie – może to być przyjęcie przez organ paszportowy oświadczenia osoby trzeciej, posiadającej obywatelstwo polskie, oraz uiścić opłaty konsularne. Wówczas wydany zostanie na czas określony paszport tymczasowy.

 

Ciężko będzie Pani wyrobić paszport w sytuacji, gdy tamten traci ważność. Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych, art. 37: „dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu”.

 

Może Pani także zgłosić „kradzież” paszportu przez ojca dziecka, niewątpliwie pomoże to Pani w sprawie rozwodowej, podczas której można wnioskować o przyznanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, jeśli wspólna opieka jest wyraźnie sprzeczna z dobrem dziecka.

 

Sąd może podejmować decyzje w następujących sprawach:

 

  • opieki (opieka wyłączna lub wspólna),
  • miejsca zamieszkania dziecka (z którym z rodziców ma mieszkać dziecko lub czy dziecko ma mieszkać na przemian z obojgiem rodziców) oraz
  • dostępu do dziecka (dla rodzica, który nie mieszka z dzieckiem).

 

Sąd może również podjąć decyzję w sprawie płatności alimentacyjnych na dziecko.

 

W sprawie rozwodowej można wnioskować o orzeczenie w wyżej wymienionych kwestiach.

 

Jeżeli chodzi o prawo rodzinne obowiązujące w Polsce, to na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka.

 

W przypadku braku zgody rodziców sąd opiekuńczy może wydać rozstrzygnięcie na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wtedy, gdy nie ma porozumienia między rodzicami, którym przysługuje władza rodzicielska. Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, konieczne jest wydanie przez sąd stosownego orzeczenia.

 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie uda się Pani załatwić kwestii rodzinnych w za granicą, konieczne będzie złożenie wniosku w Polsce. Orzeczenie sądu zastąpi zgodę ojca na wydanie paszportu. W oparciu o argumenty, że dziecko uczy się za granicą, ma tam ustabilizowaną sytuację materialną – sąd powinien przychylić się do wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - dziewięć =

»Podobne materiały

Zgoda na wydanie paszportu

Konsulat odmówił wydania mi paszportu 10-letniego. Domyślam się, że jest to związane z moimi zaległościami alimentacyjnymi wobec córki. Mam jeszcze syna (przebywa w Polsce) i chciałbym wyrazić pisemną zgodę na wydanie mu paszportu. Aby wyrazić taką zgodę, muszę mieć jakiś dokument tożsamości. Nieste

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »