Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Partycypacja w kosztach naprawy urządzenia

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 02.02.2012

Jestem właścicielem nieruchomości, na której znajduje się m.in. oczyszczalnia ścieków. Mam służebność odpłatnego odbioru ścieków od właścicieli kilku domków. Niebawem muszę wyremontować oczyszczalnię. Czy mam prawo ubiegać się o partycypację w kosztach od tych osób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 289 § 1 Kodeksu cywilnego „w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej”. Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że „jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

 

W oparciu o uregulowanie kodeksowe przedstawione powyżej, o obowiązku utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności rozstrzyga w pierwszej kolejności umowa stron. Dopiero przy braku odpowiednich postanowień umownych ma zastosowanie reguła zawarta w art. 289 mówiąca o tym, że obowiązek utrzymania urządzeń (a wiec i ich naprawy i konserwacji) spoczywa na tej osobie, czyjej nieruchomość odnosi korzyści z ustanowionej służebności (czyli na właścicielu nieruchomości władającej).

 

Obowiązek ten nałożony jest na właściciela nieruchomości służebnej (nieruchomości obciążonej) wtedy, gdy został włożony na niego – czy to w umowie, czy w orzeczeniu sądowym lub decyzji administracyjnej ustanawiającej służebność.

 

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości obciążonej w takim wypadku nie ogranicza się tylko do odpowiedzialności rzeczowej, ale obejmuje także odpowiedzialność osobistą całym jego majątkiem.

 

Co istotne, obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej dotyczy tylko tych urządzeń, które istniały już w czasie ustanowienia służebności, zatem obowiązek ten nie obejmuje kosztów wykonania urządzeń w okresie późniejszym (których wykonanie nie wynika z umowy, orzeczenia sądu bądź decyzji administracyjnej o ustanowieniu służebności). Do Pańskiej sytuacji prawnej nawiązują dwa orzeczenia Sądu Najwyższego:

 

  1. W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15.06.2010 r., sygn. akt II CSK 30/2010, stwierdzono mi.in., że „obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej (art. 289 § 1 w związku z art. 145 § 1 kc), w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania odpowiednich urządzeń, jeśli są potrzebne (droga), jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie (remonty, wymiana nawierzchni, zachowanie w czystości, zapewnienie odpływu wody itp.), stosownie do sposobu korzystania z drogi i przeznaczenia nieruchomości władnącej oraz obciążonej (czy przejazd samochodami osobowymi, czy wielotonażowymi ciężarówkami, czy dostęp dla użytku mieszkańców, czy także dla prowadzenia działalności gospodarczej itd.)”.
  2. Podobnie orzeczono także w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 06.03.1984 r., sygn. akt III CRN 29/84, gdzie stwierdzono: „służebność gruntową (art. 285 kc) uważa się za część składową nieruchomości władnącej (art. 50 kc). Właściciela tej nieruchomości więc obciąża obowiązek ponoszenia kosztów przeprowadzenia zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności drogi koniecznej, przede wszystkim zaś wykonania takich urządzeń na gruncie, które umożliwią dogodny dostęp z tej nieruchomości do drogi publicznej. Sąd może jednak te koszty uwzględnić przy określaniu wysokości wynagrodzenia należnego za wprowadzone zmiany od właściciela nieruchomości obciążonej (art. 291 kc)”.

 

Jeżeli zatem z czynności prawnej, którą ustanowiono służebność, nie wynika, że właściciel służebności obciążonej przyjął na siebie obowiązek (lub został na niego nałożony) utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, to może Pan żądać od właścicieli nieruchomości władających partycypowania w kosztach remontu oczyszczalni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + cztery =

»Podobne materiały

Zobowiązanie wspólnoty do przywrócenia służebności przejazdu przez działkę

Działka, będąca własnością starostwa, została sprzedana wraz z garażami 6 osobom, które utworzyły wspólnotę. Przez tę działkę (jeszcze państwową) jeździł sąsiad do swojej posesji położonej obok, pomimo że ma do niej własny dojazd, tyle że drogi nigdy nie wybudował. Wspólnota ogrodziła swą działkę, t

 

Uniemożliwienie dojazdu do nieruchomości nowemu właścicielowi

Od 5 miesięcy jestem właścicielem nieruchomość wraz działką. Przez ponad 30 lat poprzedni właściciele korzystali z sąsiadem ze wspólnego wjazdu na posesje. Po zakupie nieruchomości przeze mnie (po 3 miesiącach) sąsiad postawił płot, który całkowicie uniemożliwia mi wjazd na moją posesję. Sąsiad

 

Zlikwidowanie służebności przejazdu

Sprawa dotyczy zlikwidowania służebności przejazdu. Przez działkę teściowej, na której stoi jej dom, przejeżdżają sąsiedzi do swojej posesji (tak było od zawsze). Niedawno sąsiedzi zaczęli się interesować, jak prawnie załatwić przejazd przez jej działkę, bo nie chciała im niczego podpisać. Okazało s

 

Ustanowienie służebności dojścia kosztem części wspólnej

Czy istnieje możliwość sądowego ustanowienia służebności dojścia do mieszkania kosztem części powierzchni wspólnej, którą planuje się wykorzystać w sposób utrudniający dojście do mojego mieszkania? Czy ustanowienie służebności takiego dojścia będzie równoznaczne z tym, że inne niż przeznaczone na do

 

Przeprowadzenie drogi

W 2008 r. kupiliśmy działkę budowlaną. Dojazd do niej miał być na zasadzie przeprowadzenia drogi koniecznej. Tymczasem na działce nie da się jej przeprowadzić w wyznaczonym miejscu, bo stoi tam słup. Kto za to odpowiada? Sprzedający zapewniał, że dojazd do drogi istnieje, tymczasem druga opcja zakła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »