.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oznakowanie miejsca kontroli prędkości

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 20.12.2013

Czy miejsce dokonywania kontroli prędkości przy pomocy przenośnych urządzeń musi być oznakowane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (P.r.d.): „strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji”.

 

Oznacza to, że ustawodawca przyznał straży miejskiej prawo kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych urządzeń, ale tylko w miejscach oznakowanych i czasie uzgodnionym z komendantem.

 

Powyższe obowiązki straży miejskiej zostały doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. z dnia 19 marca 2013 r.)

 

Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia strażnik gminny (miejski) może wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z zachowaniem następujących warunków:

 

„1) przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym umieszcza się w widocznym miejscu drogi, w sposób niepowodujący dodatkowego utrudnienia w ruchu innym jego uczestnikom, ponad wynikający z ograniczeń w obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze;

 

2) przenośne urządzenie rejestrujące oraz pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym nie mogą być umieszczone:

 

a) w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego na tej samej drodze i dokonującego pomiarów prędkości w tym samym kierunku ruchu, o ile na odcinku tym nie jest usytuowane skrzyżowanie,

 

b) na drodze, na której jest zlokalizowane urządzenie, które ujawnia naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi, dokonujące pomiaru w tym samym kierunku ruchu;

 

3) odcinek lub miejsce wykonywania czynności jest oznakowane znakiem drogowym, zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach drogowych oraz warunkach technicznych dla znaków, sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

 

I tak w przypadku gdy automatyczna kontrola prędkości jest wykonywana przez strażników gminnych (miejskich) w trybie określonym w art. 129b ust. 4 P.r.d. na początku odcinka drogi objętego okresową kontrolą umieszcza się znak D-51 z tabliczką z napisem „Na odcinku…”. W treści napisu na tabliczce długość odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się w metrach z dokładnością do 100 m, a od długości 1,0 km z dokładnością do 0,1 km.

 

Tym samym w przypadku przenośnych fotoradarów używanych przez straż miejską powinien się pojawiać znak mówiący o kontroli (taki sam jak przed stacjonarnymi fotoradarami) i tabliczka informująca o długości odcinka, na jakim może być prowadzona kontrola. Powyższe nie dotyczy przenośnych urządzeń policji. Oznacza to, że w przypadku używania przenośnych urządzeń rejestrujących przez policję taki obowiązek nie istnieje i nie jest wymagane, aby miejsca te lub odcinki dróg musiały być oznakowane znakiem D-51.

 

Brak wymaganego oznakowania przenośnego urządzenia straży miejskiej może być powodem uchylenia się od odpowiedzialności.

 

Na marginesie należy rozróżniać przenośne urządzenia pomiarowe, o których mowa wyżej, od ręcznych urządzeń kontrolno-pomiarowych, które nie mają funkcji robienia zdjęć. Otóż w przypadku miejsc, gdzie policja lub inne uprawnione służby dokonują pomiarów prędkości pojazdów za pomocą ręcznych urządzeń kontrolno-pomiarowych (radarowych lub laserowych ręcznych mierników prędkości), nie występuje obowiązek jakiegokolwiek ich oznakowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl