.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Otwarcie oddziału w Polsce przez firmę z Anglii

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.09.2010

Jestem przedsiębiorcą z siedzibą w Wielkiej Brytanii (nie jestem podatnikiem VAT). Planuję otworzyć sklep internetowy i sprzedawać produkty na polskim rynku. Wiązałoby się to z otwarciem przedstawicielstwa na terenie kraju. Czy mogę mieć w Polsce biuro wysyłkowe? Czy mogę wystawiać faktury (nie VAT) w języku polskim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uwaga ogólna – należy rozróżniać dwie sytuacje: gdy przedsiębiorca zagraniczny wykonuje na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz gdy posiada tu oddział. Jeszcze inaczej jest, gdy przedsiębiorca posiada w kraju oddział, a także gdy „otwiera” przedstawicielstwo.

 

Omówienie wszystkich problemów podatkowych i różnic związanych z prawem podatkowym i rachunkowością w odniesieniu do typów jednostek organizacyjnych wskazanych powyżej zajęłoby kilka tygodni i kilkaset stron – skoncentruje się zatem na sugerowanej problematyce związanej z oddziałem.

 

Na wstępie zaznaczę, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w niewielkich rozmiarach jako osoby fizyczne w krajach UE unikają niczym ognia otwierania oddziałów w Polsce, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) przepisy tej ustawy stosuje się do osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, oznacza to, że oddział taki obowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest o wiele bardziej skomplikowane, kłopotliwe, sformalizowane i co najważniejsze – wielokrotnie droższe niż prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Osoby takie wolą zakładać w Polsce samodzielną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jako że obywatele m.in. państw UE mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy, zastosowanie znajdują wszystkie polskie przepisy podatkowe.

 

Wracając od problematyki oddziału.

 

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej określenie „osoba zagraniczna oznacza:

 

 1. osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,
 2. osobę prawną z siedzibą za granicą,
 3. jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą”.

 

W doktrynie wskazuje się, że „w zakresie podatku dochodowego, zgodnie z zasadą przyjętą w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego są opodatkowane w kraju, w którym położony jest oddział. Urząd skarbowy właściwy dla oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego należy ustalić według załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027, z późn. zm.). Dla celów podatku VAT podmiot zagraniczny wykonujący w Polsce czynności opodatkowane VAT automatycznie staje się podatnikiem i musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne. (…) Choć oddział nie jest odrębną osobą prawną, może być jednostką samobilansującą się: prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe. W przypadku oddziałów przedsiębiorstwa zagranicznego mamy nawet do czynienia z «samodzielnymi» podatnikami. Należy jednak pamiętać, że nawet wówczas oddział pozostaje częścią przedsiębiorstwa, które go utworzyło” (Małgorzata Niedźwiedzka, Rachunkowość i sprawozdawczość oddziału; „Vademecum Doradcy Podatkowego” 2010, nr 1).

 

To, że oddział taki należy zarejestrować dla celów VAT, jest bezsprzeczne i nie koliduje z wyrokami stanowiącymi np.: „oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług” (wyrok z dnia 10.06.2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 166/08). Oznacza to tylko bowiem, że oddział i przedsiębiorstwo nie są odrębnymi podatnikami – jest to ten sam podatnik, który musi się zarejestrować.

 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne”.

 

Moim zdaniem oddział nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT, bowiem zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 3 „zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 

 1. dokonujących dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  • nowych środków transportu,
  • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

   

 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju”.

 

Wystawianie „faktur VAT” jest tu zatem obowiązkiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl