Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otwarcie gabinetu kosmetycznego w domu

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 12.06.2018

Planuję otwarcie gabinetu kosmetycznego w domu. Jakie są procedury? Mój dom w planie zagospodarowania może być mieszkalny bądź usługowy.

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga z zasady zgłoszenia zamiaru jej dokonania właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Ramy prawne tej instytucji wyznacza art. 71 i nast. ustawy Prawo budowlane. Jeżeli projektowana zmiana obejmuje prace, do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (np. przebudowa lub rozbudowa obiektu, zmiany w obrębie konstrukcji budynku lub modyfikacje instalacji gazowej), zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku nie jest konieczne – zamiar jej dokonania objęty jest bowiem wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli natomiast zmiana sposobu użytkowania nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia powyższych prac budowlanych, inwestor będzie zobowiązany do wystąpienia ze stosownym zgłoszeniem do starosty właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zmiany można dokonać po upływie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia, jeżeli organ w tym czasie nie doręczy decyzji – sprzeciwu od zgłoszenia. Także w tym okresie można wystąpić o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i na jego podstawie przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

 

Zmiana sposobu użytkowania musi być co do zasady zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy bądź decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Otwarcie gabinetu kosmetycznego w domu

 

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że nieruchomość objęta jest planem miejscowym, a zatem badanie zgodności zamierzenia z jej przeznaczeniem odbywać się będzie w oparciu o ustalenia tego planu.

 

Bez szczegółowych danych dotyczących dopuszczalnych zmian w układzie przestrzennym, wynikających z ustaleń dla obejmującej Pani nieruchomość jednostki planistycznej, nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie, czy zmiana sposobu użytkowania w zamierzonym przez Panią zakresie będzie możliwa.

 

Oceny zgodności projektowanej zmiany z planem miejscowym dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na obszarze której nieruchomość się znajduje. W celu jej uzyskania należy wystąpić do tego organu o wydanie stosownego zaświadczenia, uiszczając – na rachunek urzędu – opłatę skarbową za jego wydanie w kwocie 17 zł. We wniosku należy określić szczegółowo charakter planowanej zmiany oraz dane obiektu (numer księgi wieczystej, dane ewidencyjne, adres).

 

Poza powyższym zaświadczeniem zgłaszający powinien dołączyć:

 

  1. opis i rysunek określające usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości,
  2. zwięzły opis techniczny obiektu budowlanego, w tym jego konstrukcję, dane użytkowe, wielkość i rozkład obciążeń, a w razie potrzeby także dane technologiczne,
  3. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeżeli inwestor dysponuje prawem własności – może załączyć odpis księgi wieczystej, w której prawo to zostało ujawnione na jego rzecz),
  4. ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności, jeżeli zamierzenie wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska, bądź prowadzi do modyfikacji wielkości lub rozkładu obciążeń.

 

Zgłoszenie powinno być kompletne, a tym samym w przypadku stwierdzonych przez organ braków wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia poprzez doręczenie stosownych dokumentów.

 

Starosta może wnieść sprzeciw od zgłoszenia, jeżeli projektowana zmiana będzie wymagać wydania pozwolenia na budowę bądź będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmiana może zostać oceniona jako niedopuszczalna, jeżeli będzie prowadzić do powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenia warunków sanitarnych i zdrowotnych lub będzie wprowadzać, bądź zwiększać ograniczenia lub uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokośc

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?  

Wniosek Zarządu Dróg w sprawie warunków zabudowy i złożenie od niego odwołania

Złożyliśmy w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki, na której chcemy wybudować dom. Działka przylega do drogi głównej i gruntowej. Otrzymaliśmy projekt, który nas satysfakcjonuje. Wszystkie organy go zaakceptowały, ale Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił uwagę, by
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »