.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie innego produktu od zamówionego

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 28.03.2019

W sklepie internetowym z zabytkową elektroniką zaoferowano mi konkretny model amplitunera. Oferent wysłał zdjęcia tego urządzenia. Na obudowie znajduje się konkretny numer seryjny. Ponieważ oferowany przedmiot miał cechy, jakich oczekiwałem, to postanowiłem go kupić. Kiedy po opłaceniu przesyłki otworzyłem paczkę, stwierdziłem, że dostarczony amplituner ma inny numer seryjny, czyli otrzymany produkt jest inny od zamówionego. Jego stan nie odpowiada też opisowi. Uważam, że zostałem oszukany. Taki egzemplarz jest już obecnie unikatowy i nie jest obojętne, w jakim jest stanie. Koszt zakupu to 5200 zł. Czy mogę liczyć na ochronę prawną? Dysponuję pełną korespondencją mailową wraz ze zdjęciami i linkami do stron internetowych związanych z ta sprawą, które potwierdzają moje zarzuty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa zapewniają w podobnych sytuacjach ochronę kupującym na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności sugeruję skorzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi przy sprzedaży, określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Definicję wady fizycznej zawiera zaś art. 5561, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Jak wynika z Pana opisu stanu faktycznego, został Panu zaoferowany konkretny egzemplarz amplitunera (w takich sytuacjach mówimy, że jest to rzecz oznaczona co do tożsamości) i sprzedawca zobowiązał się Panu przesłać ten właśnie fotografowany egzemplarz, który posiada inne od przesłanego Panu cechy. Otóż nie budzi wątpliwości fakt, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia z niezgodnością rzeczy sprzedanej (dostarczonej) z umową, czyli z wadą fizyczną rzeczy. W takiej sytuacji może żądać Pan wymiany rzeczy na wolną od wad, czyli dostarczenia faktycznie zakupionego amplitunera, w oparciu o art. 561:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego”.

 

Jednocześnie bardzo istotnym przepisem, kiedy mówimy o zakupie rzeczy oznaczonych co do tożsamości jest przepis art. 155 Kodeksu cywilnego, który określa moment przeniesienia własności takiej rzeczy:

 

„§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe”.

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, już sam fakt zawarcia umowy sprzedaży rzeczy oznaczonej co do tożsamości (czyli konkretnego egzemplarza amplitunera), spowodował, że stał się Pan jego właścicielem. Dlatego też cytowany przepis stanowi podstawę do wzmocnienia Pana pozycji w chwili obecnej i żądania wydania przedmiotu już prawnie do Pana należącego.

 

W celu realizacji swoich uprawnień proponuję przesłanie przedsiębiorcy oficjalnego pisma reklamacyjnego z przywołaniem przytoczonych regulacji i żądaniem wymiany rzeczy na wolną od wad. W chwili obecnej wydaje się że wystarczy forma mailowa. Należy przy tym zauważyć, iż przepisy dotyczące rękojmi wymagają również odesłania wadliwego towaru. Pismo reklamacyjne może załączyć Pan zatem również do takiej przesyłki.

 

Na zakończenie zauważę, że przysługuje Panu również możliwość odstąpienia od zawartej umowy (jeśli interesuje Pana takie rozwiązanie), w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi (art. 560) oraz w oparciu o przepisu ustawy o prawach konsumentów (art. 27 ustawy o prawach konsumentów):

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna”.

 

„Art. 27

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.

 

Odstąpienie w ciągu 14 dni przysługuje Panu tylko, jeśli zakupił Pan amplituner jako konsument (nie na firmę) i z tej formy odstąpienia sugerowałbym skorzystać, jeśli nie upłynął jeszcze 14-dniowy termin odstąpienia, ponieważ nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków.

 

Odstąpienie od umowy w oparciu o art. 560 Kodeksu cywilnego także powinno być możliwe, ponieważ z Pana opisu wynika, że wada jest istotna (występuje znaczna różnica wartości pomiędzy otrzymanym a zakupionym towarem), tym niemniej, w takiej sytuacji, sprzedający sam może narzucić wymianę towaru na właściwy amplituner.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »