Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymałem nakaz zapłaty, a nic nie wiedziałem o jakimkolwiek postępowaniu!

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.02.2010

Wczoraj otrzymałem wezwanie do zapłaty należności od komornika sądowego. Wcześniej nie dostałem żadnego zawiadomienia, że jest jakieś postępowanie (chodzi o monitoring domku letniego). Komornik wyjaśnił, że nikt nie mógł mnie znaleźć, bo się przeprowadziłem, i stąd to wszystko. Nadmieniam, że wszystko to stało sie po 2 latach, w ciągu których zaocznie wydano wyrok i naliczono odsetki. Co mam robić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeciwko Panu został wydany wcale nie wyrok zaoczny, ale nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

 

Uważam, że w niniejszej sprawie nastąpiło niedopatrzenie sądu z uwagi na to, że nakaz zapłaty nie mógł zostać Panu doręczony pod adresem wskazanym przez powoda (proszę ustalić, czy ktoś w poprzednim miejscu zamieszkania mógł za Pana odebrać nakaz). Gdyby nakaz został Panu skutecznie doręczony, wówczas w terminie 14 dni od doręczenia miałby Pan możliwość wniesienia sprzeciwu, w którym mógłby Pan podnieść swoje zarzuty.

 

W tej sytuacji powinien Pan złożyć do sądu, który wydał przedmiotowy nakaz, wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. We wniosku winien Pan uprawdopodobnić brak winy w niedochowaniu terminu. W tym celu winien Pan opisać swoją sytuację, a przede wszystkim podnieść fakt, że nakaz zapłaty nie mógł być Panu doręczony pod poprzednim adresem, na dowód czego proszę załączyć dokumenty potwierdzające Pana aktualne zamieszkanie.

 

Co ważne, wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dowiedzenia się o nakazie zapłaty (czyli od chwili doręczenia Panu wezwania komornika), co również powinien Pan zaznaczyć we wniosku (poprzez wskazanie daty dowiedzenia się o nakazie zapłaty).

 

Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu winien Pan złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie winny znaleźć się następujące elementy:

 

  1. wskazanie zaskarżonego orzeczenia,
  2. przedstawienie zarzutów przeciwko żądaniu powoda,
  3. przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie.

 

Przede wszystkim proszę ustalić, do kiedy był Pan zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za monitoring. Być może są to długi Pana nabywcy. Niemniej musi być Pan świadom swoich zaniedbań. Podmiot świadczący usługi monitoringu winien zostać powiadomiony o zbyciu nieruchomości i chęci kontynuowania usług przez Pana nabywcę.

 

Ewentualnie gdyby Pana nabywca celowo nie płacił za monitoring, mimo że się zobowiązał, można rozważać pociągnięcie go do odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

W razie przywrócenia przez sąd terminu do wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty zostanie uchylony, a sąd wyznaczy rozprawę, na której rozpozna sprawę na nowo.

 

Musi jednak Pan pamiętać, że dokonanie powyższych czynności nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, dlatego też winien Pan w swym sprzeciwie dodatkowo wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego i wykonanie nakazu zapłaty. Ostateczna decyzja będzie należała do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 4 =

»Podobne materiały

Środek zaskarżenia

Sąd wzywa mnie do wyjawienia majątku w związku z postępowaniem windykacyjnym. Sprawa wiąże się z nakazem zapłaty za towar, którego nigdy nie kupowałam od pozywającego mnie kontrahenta. Jak się bronić? Czy przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia?

 

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

Dostałam nakaz zapłaty z sądu. Nie wniosłam sprzeciwu, gdyż nie wiedziałam, że dług się przedawnił. Poza tym opiekuję się chorą matką. Jej stan znacznie pogorszył się w czasie, kiedy mogłam wnieść sprzeciw – nie zrobiłam tego, bo nie miałam do tego głowy. Czy sąd przywróci mi termin do wn

 

Czy komornik może zająć diety kierowcy

Moje pytanie brzmi: czy komornik może zająć diety kierowcy? Otóż, pracuję na umowę-zlecenie jako kierowca. Moje wynagrodzenie według umowy to 200 zł brutto, reszta (30 euro dziennie) to diety. Pracodawca wypłacił komornikowi połowę moich diet w kwocie 500 euro, twierdząc, że o to wnioskował komornik

 

Niespłacone długi a przebywanie za granicą

Otrzymałem od polskiego komornika informację, że mam zadłużenie wobec państwa w dużej wysokości i że muszę to spłacić, lecz nie wiem, czy tego zadłużenie nie przedawnia się. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Przebywam za granicą, ale obawiam się, że po kontakcie z komornikiem niejako uznam dług i ewe

 

Czy długi syna mogą przejść na rodziców i rodzeństwo?

Mam problem dotyczący długów syna. Syn zaciąga kredyty i listy w sprawie długów przychodzą na nasz (rodziców) adres. Obawiam się, że niedługo przyjdzie komornik. W jaki sposób mogę wymeldować syna, który od trzech miesięcy nie przebywa pod naszym adresem? Czy długi syna mogą przejść na rodziców i ro

 

Wysoka opłata za przetrzymanie książek z biblioteki

Dostałam wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej na kwotę 800 zł. Opłata z racji przetrzymania 3 książek z biblioteki miejskiej. Książki trzymam od około 2015 roku. Czy jest możliwość, aby uniknąć tak wysokiej opłaty? Termin zapłaty minął wczoraj – obecnie jestem za granicą, także nie miałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »