Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oszustwo w sklepie internetowym - nieotrzymanie opłaconych produktów

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 03.04.2018

Zostaliśmy oszukani przez sprzedawcę mebli w sklepie internetowym. Zamówiliśmy i zapłaciliśmy za towar i niestety nikt nie otrzymał zamówionych produktów. Oszukanych jest kilkanaście osób. Co mamy robić? Nie mamy mebli ani pieniędzy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Oszustwo w sklepie internetowym - nieotrzymanie opłaconych produktów

Przedmiotową sprawę można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: cywilnej oraz karnej. W pierwszej kolejności omówię stronę cywilną. W opisu wynika, iż meble nie zostały dostarczone w umówionym terminie. W takim przypadku zastosowanie ma art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, określający skutki zwłoki:

 

„Art. 491

§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

 

Zgodnie z tym przepisem może Pan od umowy odstąpić po uprzednim wezwaniu drugiej strony do przekazania zakupionych mebli. W takim przypadku druga strona zobowiązana będzie do zwrotu uiszczonej ceny. Rozumiem jednakże, że w związku z tym, iż nie był to przypadek odosobniony, osoba ta nie będzie zapewne skora do zwrotu środków. Dlatego też zasadne jest rozważenie ścieżki karnej, w szczególności jeśli nie zna Pan dokładnych danych drugiej strony lub podejrzewa, że mogą być one nieprawdziwe (co utrudni złożenie pozwu o zapłatę).

 

Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z przestępstwem oszustwa określonym w art. 268 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 286

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Z omawianym przestępstwem mamy do czynienia w przypadku, jeśli sprzedawca działał w z góry podjętym zamiarze wyłudzenie od Pana środków pieniężnych za świadczenie, którego nie miał zamiaru zrealizować. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa najlepiej będzie zgłosić bezpośrednio na komisariacie policji. W takim przypadku zgłoszenie następuje ustnie do protokołu sporządzanego przez funkcjonariusza. Istnieje też możliwość pisemnego zgłoszenia, wówczas konieczne jest opisanie całego stanu faktycznego i przesłanie sporządzonego pisma na policję lub do prokuratury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + dziewięć =

»Podobne materiały

Czy osoba chora psychicznie może odpowiadać za ośmieszanie i oczernianie?

Czy można obronić się przed osobą chorą psychicznie, która ośmiesza mnie i oczernia na forum publicznym oraz za pośrednictwem komunikatorów i portali społecznościowych? Co powinienem zrobić?

Przesłanki naruszenia dobra osobistego jakim jest prawo do prywatności

Jestem powodem w sprawie karnej, która jest dla mnie bardzo przykra. Pewien mój znajomy, świadomy moich problemów i sprawy, którą wniosłem do sądu, rozpowiada o tym na lewo i prawo. Nie życzę sobie, aby wszyscy wiedzieli o tym procesie, dość przykrości mnie już spotkało. Mam świadka –&nbs

Nieprawidłowo wykonane roboty budowlane

Zleciłam wykonanie robót budowlanych na kwotę 40 000 zł. Roboty zostały źle wykonane – w sposób świadczący co najmniej o braku wiedzy budowlanej (opinia biegłego ma 40 stron). Prokurator twierdzi, iż nie doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czy ma rację? Jeśli
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »