.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 23.08.2013

Wynajmuję nieruchomość w Krakowie. Najemca prowadzi tam punkt przedszkolny. Chcę złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy z powodów własnych, w trybie § 9 pkt 1 umowy (skany umowy przesyłam w załączniku). Czy najemca może bronić się przed przyjęciem wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli nie jest to lokal mieszkalny, to zastosowanie poza umową i do oceny zapisów samej umowy będzie miała ustawa Kodeks cywilny (K.c.), tj. art. 659 i następne.

 

Pana umowa zawarta została na czas nieokreślony i przewidziano w niej możliwość jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia (§ 9 pkt 1) i rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia (pkt 2).

 

Zgodnie z treścią art. 673 K.c.:

 

„Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

 

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

 

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

 

Państwo w umowie przewidzieli 6-miesięczny termin wypowiedzenia umowy.

 

Z art. 9 pkt 1 może Pan skorzystać zawsze – jest to tylko i wyłącznie Pana wola. Sąd nigdy – w razie sporu – nie może zmienić czy ocenić Pana woli. Co innego byłoby w przypadku rozwiązania z pkt 2, bo najemca mógłby kwestionować, że powód do rozwiązania umowy wystąpił.

 

Jednak w przypadku, jaki Pan opisuje, Pan tylko składa oświadczenie woli, pisząc, że wypowiada Pan umowę z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia i po tym okresie prosi Pan o opróżnienie lokalu. Nie musi Pan podawać żadnych powodów, dla których Pan wypowiada umowę.

 

Proszę to albo wręczyć najemcy, prosząc o potwierdzenie doręczenia, albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bowiem zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Ponieważ przepis art. 673 K.c. jest semiimperatywny, czyli niemogący zostać zmienionym na korzyść najemcy, proponowałabym przyjąć jednak, że termin 6-miesięczny upłynie z końcem miesiąca. Jeżeli złoży Pan wypowiedzenie jeszcze w czerwcu, termin wypowiedzenia skończyłby się z końcem tego roku.

 

 

*Stan prawny z dnia 12.06.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton