.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie woli

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 12.07.2012

Moja żona podstępem nakłoniła mnie do podpisania oświadczenia woli dotyczącego opłat na (rzekomy) remont naszego domu. Wkrótce okazało się, że żona ode mnie odchodzi, a dokument chce obrócić przeciwko mnie w sądzie. Jak mogę obalić takie oświadczenie woli przed sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W znaczeniu normatywnym celem podstępnego działania jest wprowadzenie drugiej osoby w błąd po to, żeby dokonała określonej czynności prawnej, także oświadczenia woli. Działanie podstępne jest zawsze naganne z punktu widzenia ocen etycznych, bez względu na pobudki i skutki działania sprawcy. Powodem tego jest wdarcie się w sferę osobowości (zakłócenie procesu myślowego) innej osoby i doprowadzenie jej na podstawie zasugerowanych jej fałszywych przesłanek rozumowania do dokonania określonej czynności prawnej. Podstęp zakłada zawsze umyślne działanie sprawcy w postaci dolus directus, a przynajmniej dolus eventualis. Cel i efekt podstępnego działania oraz rodzaj użytych środków, jak również gradacja winy czy złej woli sprawcy, nie mają tu żadnego prawnego znaczenia. Liczy się tylko samo podstępne wprowadzenie w błąd, będące zawsze bezprawiem cywilnym. Podstępu nie ekskulpuje lekkomyślność i łatwowierność ofiary. Rzecz jasna, zadaniem sądu jest ocena sytuacji granicznych, a mianowicie tego, czy w stanie faktycznym sprawy określone działanie nosi już cechy podstępu, czy mieści się jeszcze w kategoriach działania prawnie dozwolonego.

 

Zdecydowanie ujemna etycznie ocena każdego podstępu jest motywem surowego potraktowania przez prawo skutków błędu wywołanego nim. Przejawia się to w całkowitym zerwaniu więzi między błędem a treścią czynności prawnej i kwalifikacją błędu jako istotnego. Dlatego uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem podstępu jest ułatwione, bo może nastąpić nawet wtedy, gdy błąd nie był obiektywnie istotny albo nie dotyczył treści czynności prawnej, lecz tylko okoliczności spoza niej (na przykład sfery motywacyjnej – błąd w pobudce).

 

Do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępnie wystarczy, aby błąd dotyczył sfery motywacyjnej stanowiącego przyczynę złożenia oświadczenia woli (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 10 września 1997 r., sygn. akt I PKN 251/97, OSNAPiUS 13/98, poz. 389). Przesłanką uchylenia się od oświadczenia woli z powodu podstępu jest jego związek przyczynowy z dokonaniem czynności prawnej. Ciężar dowodu istnienia związku przyczynowego spoczywa na tym, kto dokonał czynności prawnej (art. 6 Kodeksu cywilnego). Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu wywołanego podstępem, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Oświadczenie to należy złożyć nie później niż z upływem roku od wykrycia błędu (art. 88 Kodeksu cywilnego). Późniejsze złożenie tego oświadczenia nie będzie skuteczne. 

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenie woli następuje przez zawiadomienie na piśmie (art. 88 § 1 Kodeksu cywilnego). Proszę zatem wystosować stosowne pismo do małżonki, iż uchyla się Pan od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem podstępu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl