.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 29.04.2015

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej z żoną. Jeszcze przed wniesieniem pozwu podpisałem w obecności notariusza oświadczenie, w którym dobrowolnie zgodziłem się przekazywać żonie w celu zaspokojenia potrzeb rodziny 5000 zł miesięcznie. Poza tym zobowiązałem się do płacenia 2000 zł alimentów na żonę oraz 3000 zł na dziecko w przypadku rozwodu. Dodatkowo na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 poddałem się egzekucji tego długu. Czy mogę przestać płacić oraz czy komornik będzie miał prawo w tym przypadku zająć wymienioną wyżej kwotę z moich zarobków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, iż podpisał Pan pewne zobowiązanie i poddał się z tego tytułu egzekucji w akcie notarialnym.

 

Polskie prawo cywilne przewiduje dwie formy oświadczenia o poddaniu się dłużnika egzekucji:

 

1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego przewidzianej art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 oraz § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, oraz

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z dokonaniem czynności bankowej w trybie art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665.

 

Instytucja ta wyraża się w tym, że dłużnik z góry wyraża zgodę na dochodzenie od niego ewentualnych należności, bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego przez wierzyciela. Zgoda dłużnika staje się tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że zastępuje wyrok lub nakaz zapłaty i wierzyciel nie musi wszczynać postępowania sądowego dla prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

 

Oświadczenie to dla swej ważności musi zawierać określoną w przepisach treść. W szczególności w oświadczeniu należy wpisać obowiązek dłużnika do zapłaty ściśle określonej kwoty lub świadczenia dokładnie oznaczonych i wyliczonych rzeczy zamiennych albo wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Niezbędne jest oznaczenie w akcie notarialnym terminu zapłaty lub wydania rzeczy. Szczegółową treść przedmiotowego oświadczenia dłużnika określa art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Jeśli dłużnik nie spłaca swojego długu, wówczas wierzyciel może wykorzystać akt notarialny zawierający dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika i wystąpić do komornika, aby ten wszczął egzekucję. Aby jednak wszczęcie egzekucji na podstawie przedmiotowego aktu było możliwe wierzyciel musi najpierw uzyskać dla niego klauzulę wykonalności. Wierzyciel musi więc wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie takiej klauzuli. Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym według siedziby (miejsca zamieszkania) dłużnika (art. 781 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel może wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji na podstawie posiadanego aktu notarialnego.

 

Żona może na tej podstawie egzekwować określone tam sumy.

 

Obecnie w toku sprawy rozwodowej proponuję, aby zażądać zmiany umowy alimentacyjnej – tak można nazwać to oświadczenie/zobowiązanie, które Pan podpisał. Tylko w taki sposób uniknie Pan ewentualnej podwójnej egzekucji z tego samego tytułu.

 

Sąd musi zająć się kwestią alimentów.

 

Dopóki nie zostanie zmieniona czy uregulowana inaczej kwestia alimentów – komornik zajmie Panu wynagrodzenie na wniosek żony. Bezdyskusyjnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl