.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie rodzica o wglądzie w dokumentację medyczną dziecka

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 04.04.2022 • Zaktualizowane: 04.04.2022

Mam pytanie odnośnie oświadczenia pacjenta (dotyczącego dzieci), jakie podpisywane jest w placówce medycznej. Z mojej wiedzy wynika, że dziecko po ukończeniu 18 roku życia może dopiero wtedy upoważnić jakąś inną osobę do wglądu w dokumentację medyczną, więc rodzic, chcąc upoważnić kogoś do tego, nie ma prawa tego zrobić. Czy oświadczenie pacjenta–dziecka w tym zakresie jest więc poprawne? Co, jeśli drugi rodzic ma ograniczone prawa rodzicielskie? Jak rozwiązać te problemy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie rodzica o wglądzie w dokumentację medyczną dziecka

Oświadczenie w ramach władzy rodzicielskiej

W mojej ocenie oświadczenie jest poprawne i nie ma w nim nic dziwnego – jest ono wykonywane w ramach przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej. Podobnie sytuacja ma się np. w przypadku upoważnienia osoby trzeciej, a więc babci/dziadka itp. do odbioru dziecka z placówki oświatowej. Rodzic posiadający bowiem władzę rodzicielską może upoważnić inne osoby w zakresie sprawowania czasowej opieki nad dzieckiem, a także wglądu w dokumentację – w ramach przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej ani też nie wymienia wyczerpująco jej składników”.

Reprezentowanie interesów dziecka–pacjenta

Najbardziej „wymowny” z tego punktu widzenia jest art. 95 § 1, który jako składniki władzy rodzicielskiej wymienia pieczę nad osobą dziecka oraz pieczę nad jego majątkiem, a także wychowywanie dziecka. Równocześnie użyty przed tym wyliczeniem zwrot „w szczególności” wskazuje na to, że nie jest ono wyczerpujące. Chcąc przeto dać pełną odpowiedź na pytanie, jakie są elementy władzy rodzicielskiej, trzeba posłużyć się także dalszymi przepisami, a zwłaszcza art. 98. Stosownie do tego, doktryna dzieli całość władzy rodzicielskiej na następujące człony:

 

  1. pieczę nad osobą dziecka;
  2. zarząd majątkiem dziecka oraz
  3. reprezentowanie dziecka (zob. K. Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, SC 1963, t. II, s. 122; Winiarz, Gajda, Prawo rodzinne, s. 205).

 

Rodzice powinni władzę rodzicielską sprawować w taki sposób, aby wszystkie ich poczynania odpowiadały interesom dziecka. Wypowiadając tę myśl, art. 95 § 3 odwołuje się do dwu wskazań, nakazuje bowiem wykonywać władzę rodzicielską tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. W istocie jednak jest to wskazanie jednolite, w pełni harmonijne, właściwie bowiem rozumiany interes dziecka jest zawsze zbieżny z interesem ogólnospołecznym. W doktrynie zasada dobra dziecka jest zaliczana do kategorii klauzul generalnych (por. Szer, Prawo rodzinne, s. 263).

 

Z uwagi na powyższe, w ramach posiadanego uprawnienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, rodzic może wykonywać wszelkie czynności zmierzające do zachowania władzy rodzicielskiej, a także wykonywać czynności zmierzające do zachowania interesów dziecka. Nie ma więc przeszkód, aby w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej, rodzic mógł upoważnić np. babcia/dziadka do odbioru dziecka z placówki czy udostępnienia dokumentacji. Proszę także zwrócić uwagę na to, iż niniejsze oświadczenie zawężone jest do drugiego rodzica lub opiekuna prawnego – w mojej ocenie niezasadne, bowiem oboje rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej posiadają tożsame uprawnienia w zakresie reprezentowania dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl