Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie majątkowe dyrektora żłobka gminnego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.11.2019

Mam pytanie z zakresu oświadczeń majątkowych. Od stycznia br. jestem dyrektorem żłobka gminnego. Żłobek ten powstał z funduszy unijnych i jest z nich finansowany, jednak został utworzony jako jednostka organizacyjna gminy. Czy powinnam złożyć oświadczenie majątkowe i jeśli tak, to w jakim terminie, czy 30 dni od objęcia stanowiska, a drugie do 30 kwietnia? Poza tym od 2007 jestem w związku małżeńskim. Mój mąż przed ślubem otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne z zabudowaniem mieszkalnym. W akcie własności widnieje tylko on. Od trzech lat budujemy na miejscu starego domu nowy budynek. Czy powinnam wpisać ten dom do oświadczenia, czy działkę, na której jest ten budynek, również?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie majątkowe dyrektora żłobka gminnego

Fot. Fotolia

Jak wynika z pytania, jest Pani kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, bo taki status ma żłobek w świetle przepisów prawnych, niezależnie od źródeł jego finansowania. W związku z powyższym zastosowanie mają do Pani rygory ustawy o samorządzie gminnym, i tak art. 24h ust. 1 ustawy stanowi, że „radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej »oświadczeniem majątkowym«. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową”. Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa zatem także na Pani.

 

Zgodnie z ust 5. powołanego przepisu pierwsze oświadczenie majątkowe powinna Pani złożyć w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

 

Jeżeli chodzi o to, czy powinna Pani wpisać działkę, którą Pani mąż otrzymał w ramach darowizny do oświadczenia majątkowego, to informuję, że nie, ponieważ nie jest to ani Pani majątek osobisty, ani majątek wspólny, a tylko to powinno się znaleźć w oświadczeniu. Zgodnie z art. 34 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego działka ta stanowi majątek osobisty Pani męża.

 

Jeżeli zaś chodzi o dom, który wraz z mężem buduje Pani na działce stanowiącej majątek osobisty męża, to wyjaśniam, że zgodnie z art. 47 Kodeksu cywilnego  część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Innymi słowy dom jest własnością męża, a Pani tylko w ramach ewentualnego rozwodu będzie mogła się domagać spłaty od męża – ale to jak gdyby abstrahując od treści zadanego pytania. Tak więc dom ten w sensie fizycznym też nie stanowi własności ani Pani, ani też majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus sześć =

»Podobne materiały

Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Czy w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie pełnomocnik strony może być świadkiem?

 

Czy Poczta Polska ma prawo ściągać zaległy abonament RTV?

Właśnie otrzymałam upomnienie z informacją, że jeśli nie uiszczę opłaty w terminie 7 dni: „zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej...”. Upomnienie dotyczy płatności abonamentu RTV za okres 2011-2016. Czy Po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »