.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osobowość prawna

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.06.2013

Osobowość prawna jest pojęciem, które wskazuje na posiadanie przez osobę prawną zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Osobami prawnymi są tylko te podmioty, którym osobowość prawną przyznają przepisy.Osobowość prawna

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby prawne

 Podstawowym przepisem regulującym kwestię osobowości prawnej jest art. 33 Kodeksu cywilnego*, który stanowi, iż osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Uregulowanie to rozszerza art. 37 K.c., stanowiąc, że jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Osoby prawne to – obok osób fizycznych – druga kategoria osób określona w Kodeksie cywilnym. Osobą prawną może być tylko Skarb Państwa lub jednostka organizacyjna, podczas gdy osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia.

 

Osoby prawne posiadają zdolność prawną, co oznacza, że mogą być podmiotem praw i obowiązków, jak również zdolność do czynności prawnych, czyli nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu. Obydwa te atrybuty przysługują osobie prawnej od chwili powstania.

 

Katalog osób prawnych

 Osoba prawna może powstać wprost na mocy ustawy, w której ustawodawca, tworząc pewną jednostkę, nadaje jej jednocześnie osobowość prawną. W taki sposób powstają np. uniwersytety.

 

Osoba prawna może też powstać w wyniku wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, którego dokonanie uzależnione jest od wcześniejszego spełnienia wskazanych ustawowo przesłanek. W taki sposób, w wyniku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, powstają w szczególności handlowe spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), a także fundacje i stowarzyszenia rejestrowe. W wyniku wpisu do ewidencji partii politycznych osobowość prawną nabywają natomiast partie polityczne.

 

Osoby prawne a jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

 Istnieje kategoria podmiotów, które nie są osobami prawnymi ani fizycznymi, chociaż posiadają zdolność prawną. Będą to w szczególności spółki osobowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Takimi podmiotami będą też m.in. stowarzyszenia zwykłe oraz spółki kapitałowe w organizacji.

 

Chociaż jednostki te nie posiadają osobowości prawnej, zgodnie z art. 331 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich odpowiednio przepisy o osobach prawnych. W praktyce więc granice pomiędzy osobami prawnymi, a jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi zdolność prawną mogą się zacierać. Podstawowa różnica między tymi podmiotami jest taka, że członkowie jednostki niebędącej osoba prawną ponoszą co do zasady odpowiedzialność za jej zobowiązania, jeżeli jednostka ta stanie się niewypłacalna. Członkowie lub wspólnicy osób prawnych takiej odpowiedzialności nie ponoszą. Ponadto osoba prawna działa przez swoje organy (np. zarząd), podczas gdy w imieniu podmiotów nieposiadających osobowości prawnej wszelkie czynności podejmują ich członkowie lub wspólnicy.

 
 
 
 


* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - siedem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl