Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.10.2012

Jestem rozwiedziony od 10 lat. Zgodnie z decyzją sądu dziecko powinno mieszkać z matką, ale od 9 lat mieszka ze mną. Od dwóch lat mam partnerkę, z którą wybudowaliśmy wspólny dom. Nie mamy własnych dzieci. Partnerka nie uczestniczy w wychowaniu mojego syna, choć troszczy się o niego. Od kilku lat rozliczam się na preferencyjnych zasadach, ale teraz zmieniam urząd i będę miał sporą nadpłatę podatku. Czy nadal mogę rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Jeśli nie – jakie grożą mi konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotowe rozliczenie przysługuje osobie mającej status opiekuna prawnego, podlegającej obowiązkowi podatkowemu nieograniczonemu w Polsce, będącej m.in. rozwodnikiem, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 

„1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

 

– podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8 art. 6, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie”.

 

Nie wystarczy zatem być rozwodnikiem, lecz trzeba być rozwodnikiem będącym osobą samotnie wychowującą dzieci.

 

Czym jest zatem owo samotne wychowanie? Definicji tego pojęcia ustawa nie zawiera. W praktyce również nie jest to jasne.

 

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 517/11) „pojęcie «samotnie» oznacza «bez udziału innych osób», a pojęcie «wychowywać» – «zapewniając byt, doprowadzić do osiągnięcia pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego» (…) Osobą samotnie wychowującą dziecko jest niewątpliwie jeden z rodziców lub opiekun prawny, z którym dziecko faktycznie mieszka, który troszczy się o jego codzienny byt, o jego stan zdrowia, który osobiście lub przy pomocy zaufanej osoby towarzyszy dziecku do i ze szkoły/przedszkola, który interesuje się postępami dziecka w nauce, rozwojem fizycznym i intelektualnym dziecka”.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 648/10) :„Dla skorzystania z uprawnienia zawartego w art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. konieczne jest nie tylko zaliczenie podatnika do jednej z kategorii osób wymienionych w art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f., ale również spełnione muszą być okoliczności faktyczne w postaci samotnego, a więc bez udziału drugiego rodzica wychowywania dziecka”.

 

Jak widać, dla jednego sądu samotnie to „bez udziału innych osób”, a dla drugiego –„bez udziału drugiego rodzica”.

 

Wydaje się, że rację ma Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II FSK 890/09), który wskazuje, że „przepis art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. ten nie może być jednak interpretowany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym w tym przepisie wskazanym jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Podstawowym bowiem warunkiem skorzystania z prawa do rozliczenia podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. jest ustalenie, że dana osoba rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko. W kontekście omawianych przepisów oznacza to, że osoba taka stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby”.

 

Konkludując, moim zdaniem, w opisanej sytuacji nie może Pan zostać uznany za osobę samodzielnie wychowującą dziecko.

 

Konsekwencją nieprawidłowego rozliczenia, które zaniżyło podatek, jest oczywiście konieczność zapłacenia podatku w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami i (na ogół) kara z Kodeksu karnego skarbowego (np. grzywna za wykroczenie skarbowe nałożona mandatem).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 5 =

»Podobne materiały

Rozliczenie podatkowe jako matka samotnie wychowująca dziecko

Mam dziecko ze związku, który się rozpadł. Od 15 miesięcy otrzymuję na nie alimenty od ojca dziecka. Czy mogę rozliczać podatek jako matka samotnie wychowująca dziecko i czy mogę skorzystać jednocześnie z ulgi na dziecko? Czy alimenty uwzględniam w zeznaniu rocznym, czy są one zwolnione z opodatkowa

 

Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

Jestem po rozwodzie. Płacę alimenty na córkę, która uczy się w liceum. Poza tym pokrywam także inne potrzeby mojego dziecka (wakacje, ubrania, kieszonkowe itp.). Córka nie mieszka ze mną, lecz z matką, która nie pracuje zawodowo. Czy mogę rozliczyć podatek dochodowy jako osoba samotnie wychowuj

 

Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczając podatek za 2012 r., zaznaczyłem, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. Jestem kawalerem. Dziecko od urodzenia jest na moim utrzymaniu. W poniedziałek otrzymałem wezwanie z urzędu skarbowego z informacją o konieczności dostarczenia następujących dokumentów: PIT-11 za 2011 r.,

 

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca pełnoletnie dziecko

Chciałbym się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Mój syn ma 22 lata i studiuje, mieszka w osobnym mieszkaniu. Jestem po rozwodzie, władzę rodzicielską mam ja i żona, która mieszka we Francji. Płacę alimenty na syna, matka utrzymuje mu mieszkanie. Czy mogę rozliczyć się za zeszły rok

 

Status osoby samotnie wychowującej dziecko a wpis w akcie urodzenia

Za miesiąc urodzi się moje dziecko. Jestem panną, pracuję. Ojciec dziecka rozwodzi się ze swoją żoną za kilka miesięcy. Po porodzie chciałabym mieć status osoby samotnie wychowującej dziecko, ale nie chcę zgłaszać wniosku o alimenty od ojca dziecka ani pociągać do żadnej odpowiedzialności, natomiast

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »