Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie z art. 286 Kodeksu karnego i poszukiwanie przez policję

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 02.02.2011

Dowiedziałem się wczoraj, że jestem poszukiwany przez policję i chodzi o artykuł 286 Kodeksu karnego. Nie wiem jednak, o co chodzi i co mi grozi; z niejasnych informacji wiem, że chodzi chyba o karę grzywny (czy to możliwe?). Nigdy nie byłem karany. Co mam zrobić? Dodam, że policja szukała ze mną kontaktu przez rodziców narzeczonej, strasząc ich i wymuszając wyjaśnienia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

 

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Jeżeli jednak wyżej wymieniony czyn popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje tylko na wniosek pokrzywdzonego.

 

Opisywane przestępstwo potocznie nazywane jest oszustwem wyłudzenia i mieści się w jego zakresie cała gama czynów. Aby ustalić należyty sposób obrony, musiałby wiedzieć Pan, co się Panu zarzuca. Może wszak także okazać się, że został Pan przez kogoś bezprawnie pomówiony i organy ścigania tylko sprawdzają złożone im zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Nie wspomniał Pan, czy przebywa w Polsce, czy za granicą. W każdym jednak razie sugerowałbym wejść w kontakt z policją (choćby tylko telefoniczny ze stwierdzeniem, że nie jest Pan obecnie w stanie stawić się osobiście) i ustalić, co się Panu zarzuca i z czyjej inicjatywy. Ukrywanie się czy unikanie kontaktu z organami ścigania może doprowadzić nie tylko do zawieszenia postępowania (korzystny dla Pana obrót sprawy), ale także do zarządzenia poszukiwania Pana (art. 278 Kodeksu postępowania karnego), a nawet tymczasowego aresztowania (art. 258 Kodeksu postępowania karnego).

 

Warto rozważyć ujawnienie się wobec organów ścigania, bowiem jako podejrzany czy oskarżony ma Pan szereg uprawnień (np. przeglądanie akt sprawy, składanie wniosków dowodowych itd.), z których nie skorzysta Pan, unikając kontaktu z organami ścigania.

 

Pragnę dodać, że jeśli nie był Pan dotychczas karany, ryzyko Pana skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia jej wykonania) jest znikome, zwłaszcza gdy nie domyśla się Pan nawet, o jaki czyn może chodzić, co uzasadnia przekonanie, że nie jest to zarzut szczególnie poważny, nawet gdyby miał okazać się uzasadniony. Ponadto, tak we wstępnej (policyjnej lub prokuratorskiej) fazie, w której znajduje się prowadzone przeciwko Panu postępowanie, jak w ewentualnym późniejszym postępowaniu sądowym istnieje szereg możliwości ubiegania się o złagodzenie kary. Jednakże wskazanie konkretnych a zarazem skutecznych rozwiązań dla Pana uzależnione jest od szerszej wiedzy od okoliczności prowadzonego przeciwko Panu postępowania.

 

Organy ścigania, w tym i policja, mają szerokie możliwości działania w celu ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej, w tym mogą także przesłuchiwać osoby, które w ich ocenie mogą mieć lub mają potrzebne im informacje. Osoby takie mogą zostać także zawnioskowane do przesłuchania w toku późniejszego postępowania sądowego. Oczywiście odpowiednia informacja ze strony policji do rodziców Pańskiej narzeczonej nie powinna przybierać postaci „gróźb”, być może jednak jej rodzice zbyt dosłownie odebrali oficjalny ton rozmowy z policjantem, który najpewniej starał się tylko ich „nacisnąć” – celem sprawdzenia, czy rzeczywiście nic nie wiedzą o miejscu Pana pobytu.

 

Kara grzywny może być wymierzona za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego (i jest ona bez dwóch zdań bardziej prawdopodobna niż kara pozbawienia wolności). Być może jakieś postępowanie odbyło się pod Pana nieobecność, co jednak jest możliwe w świetle przepisów prawa tylko zupełnie wyjątkowo. Innymi słowy, nie sądzę, aby ciążyła już obecnie na Panu kara bezwzględnego pozbawienia wolności, ale nie można całkowicie wykluczyć sytuacji, że gdy ujawni się Pan wobec organów ścigania, potraktują one Pana jako ukrywającego się, zwłaszcza gdy na stałe zamieszkuje Pan za granicą, i dokonają Pana zatrzymania.

 

Reasumując – może Pan spróbować wyjaśnić bezpośrednio sprawę nawet telefonicznie – na jakim jest etapie, czy postępowanie się toczy, czy już sąd orzekł wobec Pana jakąś karę, na jakiej podstawie. Gdy policjant nie będzie skory do współpracy, a obawia się Pan osobistego stawiennictwa, właściwym rozwiązaniem wydaje się udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa adwokatowi, który w Pańskim imieniu dowie się, co dzieje się w sprawie (a za samą taka czynność jego wynagrodzenie nie będzie wysokie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus zero =

»Podobne materiały

Oficyna w granicy działki

Kupiłem dom z działką. Na granicy działki sąsiad ma wybudowaną oficynę, jest ona usytułowana „plecami” do mojej działki, nie ma okien po mojej stronie. W związku z tym mam dwa pytania. Czy w ogóle ta oficyna sąsiada ma prawo znajdować się na granicy mojej działki? Jeżeli ta oficyna jest

 

Brak zgody na przydomową oczyszczalnię sąsiada

Są dwie działki na pochyłym zboczu. Jedna za drugą. Sąsiad z górnej działki chce zbudować przydomową oczyszczalnię biologiczną, więc siłą rzeczy cała woda z oczyszczalni przydomowej będzie schodziła w dół pod stojący tam budynek. Gleba jest ciężka. Kiedy padają dłużej deszcze, zapada się po kostki.

 

Zajęcie samochodu przez komornika a dojście do porozumienia z wierzycielem

Komornik zajął mój samochód wart ok. 15 tys. zł z powodu mojego długu, który wynosi 7400 zł. Doszedłem do porozumienia z wierzycielem i chcę wpłacić połowę zadłużenia i umówić się z wierzycielem co do spłaty reszty w ratach (jesteśmy w kontakcie). Czy to jeszcze możliwe, skoro już doszło do zajęcia

 

Możliwość dobrowolnego poddania się karze

Otrzymałem wezwanie z sądu, w którym sąd zawiadamia mnie o terminie rozprawy jako obwinionego o wykroczenie z art. 51 § 2 Kodeksu wykroczeń. Wiem, że istnieje możliwość dobrowolnego poddania się karze. Jak będzie wyglądało takie postępowanie? Jaka kara mnie czeka?

 

Wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego

Od siedmiu lat mieszkam we Francji. Wczoraj teść przez telefon poinformował mnie, że szukał mnie policjant. Zadzwoniłem na komendę i dowiedziałem się, że mam się stawić do prokuratury w charakterze podejrzanego. Nie mam pojęcia, czego może dotyczyć sprawa. Przed wyjazdem do Francji zwolniłem si

 

Czy masaż erotyczny jest legalny?

Skorzystałem z oferty na serwisie zakupów grupowych. Zakupiłem masaż, okazało się, że jest to masaż z elementami masażu erotycznego. Czy to jest legalne w Polsce i czy ja, korzystając z takiej usługi, mogę ponieść jakieś konsekwencje? Czy to sutenerstwo?

 

Postawienie ogrodzenia nad rowem melioracyjnym

Przez działkę, w poprzek, przebiega rów melioracyjny, a chciałbym zrobić ogrodzenie. Cy mogę nad rowem w granicach działki postawić ogrodzenie, oczywiście zachowując przepustowość?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »