Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o zniesławienie - list do współpracowników mówiący o nieetycznym postępowaniu szefa

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 31.03.2010

Pracowałem w dużej firmie, ale pewnego dnia – bez żadnego powodu – otrzymałem od dyrektora polecenie, bym złożył dobrowolną rezygnację z pracy. Nie uczyniłem tego, za co zostałem pozbawiony własnego biura i współpracowników (co równało się z zabraniem dochodów). Niedługo potem, zmuszony tymi okolicznościami, złożyłem wypowiedzenie z opisem sytuacji (kadry nie zareagowały na to). W związku z tym napisałem e-maila do innych pracowników, opisując szykany ze strony dyrekcji (bez podawania żadnych nazwisk czy danych) i zmuszenie do rezygnacji ze stanowiska. Treść wiadomości dotarła do dyrektora, który chce mnie pozwać o zniesławienie. Co powinienem teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwa zniesławienia dotyczy art. 212 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), zgodnie z którym „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”. Przy czym, zgodnie z art. 213 § 1 K.k., „nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy”.

 

W uproszczeniu, istota zniesławienia (pomówienia) sprowadza się do zachowania, przez które sprawca przypisuje innemu podmiotowi negatywnie oceniane właściwości lub postępowanie, co może doprowadzić do poniżenia tego ostatniego w opinii publicznej bądź też narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

 

Przedmiotem ochrony jest tu sława, cześć w znaczeniu dobrego imienia, pozytywnego wyobrażenia o wartości danego człowieka u innych. Potocznie cześć określa się jako szacunek, poważanie, uznanie.

 

Pomówienie musi odnosić się do postępowania (np. popełnienie przestępstwa, prowadzenie niemoralnego trybu życia) lub właściwości (np. alkoholizm, narkomania, lenistwo, tchórzostwo, niesłowność, brak wymaganych kwalifikacji zawodowych, arogancja), które to mogą poniżyć daną osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

 

Nie chodzi tutaj wyłącznie o zachowanie sprzeczne z prawem (nielegalne), lecz także na przykład naruszające pewne zasady etyczne

 

Nie należy natomiast do znamion przestępstwa zniesławienia to, czy pomówienie spowodowało wskazane w ustawie skutki.

 

Należy przyjąć, że zniesławienie może być dokonane w każdej formie, umożliwiającej realizację przekazu informacyjnego drugiej osobie. Art. 212 § 1 K.k. nie wymaga, aby pomówienie miało charakter publiczny. Dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy odbiorca informacji zawierających treści pomawiające przekaże je następnie innym osobom. W judykaturze akcentuje się, że podniesienie zarzutu zniesławiającego w kręgu osób, co do których sprawca jest pewien, że nie przekażą go dalej, nie wyłącza odpowiedzialności karnej za zniesławienie (wyrok Sądu Najwyższego z 28 maja 1934 r., sygn. akt 3 K 546/34).

 

Nie jest konieczne dokładne wskazanie osoby, której zarzut zniesławiający dotyczy. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 23.12.1924 r. (sygn. akt II K 2249/1924), niewymienienie z nazwiska osoby zniesławionej nie ma znaczenia dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za pomówienie, jeśli nie ma wątpliwości, jakiej osoby zniesławienie dotyczy, jeśli z zestawienia innych okoliczności łatwo można było wywnioskować, kogo mianowicie rozgłaszający miał na myśli; wystarcza do tego podanie takich cech wyróżniających, które pozwalają obiektywnie wnioskować, iż zniesławiające działanie dotyczyło danej osoby.

 

Co istotne, przestępstwo zniesławienia należy do kategorii przestępstw umyślnych, które można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i wynikowym. Sprawca tego przestępstwa musi mieć zatem świadomość, że jego wypowiedź zawiera zarzut zniesławiający pod adresem innej osoby. Nadto musi sobie zdawać sprawę, że podniesienie lub rozgłoszenie takiego zarzutu może potencjalnie narazić podmiot, którego on dotyczy, na poniżenie w opinii publicznej lub utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Innymi słowy sprawca powinien chcieć podmiot pomawiany poniżyć lub spowodować utratę przez niego zaufania bądź też na to się godzić.

 

Mając na uwadze powyższe informacje, należy je rozważyć pod kątem treści Pańskiego pisma wysłanego do współpracowników. Zarzuca Pan dyrektorowi stosowanie szykan itp., czyli zachowania nieetyczne. Niewątpliwie są to zarzuty, które mogą narazić dobre imię tej osoby na szwank. W związku z tym uważam, że nie można całkowicie wykluczyć Pańskiej odpowiedzialności karnej – oczywiście zawsze decyzja w tej kwestii będzie należała do niezawisłego sądu, który powinien rozważyć wszelkie okoliczności sprawy. Przede wszystkim należy mieć na uwadze Pańskie pobudki i motywy przy sporządzaniu i rozsyłaniu tego pisma – kwestię, czy celem Pańskiego działania była chęć poniżenia, czy zniesławienia osoby kierownika.

 

Na koniec pragnę zauważyć, że karalności zniesławienia nie wyłączą nawet fakt, że zarzut podniesiony przez Pana publicznie mógłby się okazać prawdziwy. Zarzut publiczny, aby pozostał bezkarny, musi oprócz wymogu prawdziwości spełniać dodatkową funkcję – ochrony społecznie uzasadnionego interesu, a w przypadku, gdy zarzut dotyczy życia prywatnego, ochrony trzech określonych dóbr: zdrowia, życia lub moralności małoletniego.

 

O tym, czy określony zarzut służy obronie społecznego interesu, decyduje ocena sytuacji, kontekstu, w jakim zarzut ten został postawiony,

 

Społecznie uzasadniony interes nie może być rozumiany w sposób abstrakcyjny, jest bowiem pojęciem konkretnym i musi wynikać z określonej sytuacji.

 

Nie każde działanie jest działaniem w obronie społecznie uzasadnionego interesu, lecz tylko takie, które faktycznie temu służy. Chodzi nie o subiektywne przeświadczenie sprawcy, ale o obiektywne ustalenie, że postawiony zarzut rzeczywiście obronie takiego interesu służy.

 

Obrona społecznie uzasadnionego interesu wchodzi w grę zwłaszcza wtedy, gdy publicznie uczynione zarzuty mogą służyć ostrzeżeniu innych osób przed nagannym zachowaniem pomówionego, a także wtedy, gdy ich postawienie może doprowadzić do skorygowania nagannego zachowania osoby pomówionej.

 

Działanie w obronie społecznie uzasadnionego interesu obejmuje również zarzuty stawiane w interesie określonych osób.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - dziesięć =

»Podobne materiały

Brak zgody na zdjęcia o charakterze erotycznym

Czy ktoś bez mojej zgody może umieścić moje zdjęcia o charakterze erotycznym, akty? Pisałam do administratora strony, aby zlikwidował zdjęcia, gdyż są bez mojej zgody zamieszczone na stronie, jednak nie uzyskałam odpowiedzi. Co mogę w tej sprawie zrobić?

 

Jak złożyć prywatny akt oskarżenia?

Jestem pracownikiem z kilkunastoletnim stażem na stanowisku kierowniczym. Pracownik klienta naszej firmy obraził mnie w obecności moich pięciu podwładnych. Człowiek ten zarzucił mi niekompetencję i brak doświadczenia (w załączniku cytuję jego słowa). Stwierdził, że zastraszam pracowników (to nie jes

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »