.
Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o zepchnięcie ze schodów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.05.2016

Zostałem oskarżony przez byłą żonę ojca o zepchnięcie ze schodów. Doniesienie o tym złożyła na policji. Nic takiego nie miało miejsca, mam na to świadków, że podczas kłótni mojej z nią do takiego zajścia nie doszło. Co mogę zrobić w tej sytuacji, jeśli jestem pomawiany, czy mogę zgłosić ten fakt do prokuratury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k. 

 

W pierwszej kolejności zasadne jest podjęcie kroków zmierzających do ustalenia, czy prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie, czy też wydała postanowienie o odmowie wszczęcia. Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż nie jest Pan stroną postępowania przygotowawczego, bowiem ażeby tak było, musiałby Panu zostać przedstawiony zarzut lub musiałby Pan być pokrzywdzonym w sprawie. W chwili obecnej szansą dla Pana jest skierowanie pisma do prokuratur z zapytaniem, na jakiem etapie znajduje się sprawa i jakie czynności zostały wykonane, bowiem doszły do Pana słuchy, że takie zawiadomienie zostało złożone, i chce Pan wytoczyć macosze sprawę o pomówienie. Druga droga podlega na osobistym stawiennictwie w prokuraturze celem rozpytania pracowników prokuratury pod kątem wskazanym powyżej. Z góry jednak zastrzec należy, że prokuratura lub policja mogą odmówić podania Panu informacji, wskazując, iż nie jest Pan strona postępowania.

 

W treści pytania wyraźnie podkreśla Pan, iż czuje się pomówiony przez macochę. Nawet gdyby Pan złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa pomówienia, to prokuratura co do zasady odmówi wszczęcia dochodzenia, bowiem jak wynika z treści art. 212 § 4 K.k. ściganie przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. Innymi słowy to Pan będzie zmuszony sam wnieść akt oskarżenia do Sądu. Stosownie do treści art. 487 K.p.k. akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest w miarę możliwości dokładne opisanie sposobu zniesławienia. W postępowaniu karnym nie obowiązuje co prawda prekluzja dowodowa (konieczność przedstawienia wszystkich dowodów w piśmie wszczynającym postępowania), ale dokładne opisanie, na czym owo pomówienie miałoby polegać jest w mojej ocenie dobrze widziane, bowiem w sposób znaczny przyspieszy to postępowanie.

 

Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł. W sytuacji wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wskazać należy, iż pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach, uprzednio ustalonych przez strony postępowania. W sytuacji, kiedy ugoda nie zostanie zawarta, sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.

 

Zniesławienie stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z art. 212 § 1 K.k. „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Zasadą jest, iż każdy podmiot korzysta z domniemania, iż jego zachowanie, działanie jest uczciwe i zgodne z zasadami. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zarzucać”, „posądzać” lub „oskarżać”. Powyższe wskazuje, iż sprawca swoim zachowaniem, dla wypełnienia przesłanek przestępstwa stypizowanego w art. 212 K.k., przypisuje pomawianemu negatywne zachowanie, które w swych skutkach może doprowadzić do utraty zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy w przedmiotowej sprawie na skutek zachowania macochy doszło do Pana zniesławienia, w sposób, który przewiduje to przepis Kodeksu karnego, czy też nie miało miejsce żadne zachowanie, które by wskazywało na podważenie zaufania do Pana przez osoby trzecie.

 

Jak podnosi się w literaturze A. Marek, „ocena ujemnej treści pomówienia musi więc być dokonywana w kontekście wymagań lub oczekiwań związanych z zajmowanym stanowiskiem czy pełnioną funkcją (chodzi tu zarówno o stanowiska i funkcje kierownicze, jak i wszelkie inne”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton