Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o taki sam czyn, za jaki orzeczono wyrok w zawieszeniu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.10.2010

Zostałem oskarżony o współudział w kradzieży z włamaniem. Rok temu zostałem skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu (za ten sam czyn). Czy mam szansę nie pójść do więzienia? Dodam, że skradzione rzeczy wróciły do właściciela, a ten nie wniósł sprawy do sądu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary stanowiąca formę warunkowego skazania odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie indywidualizacji środków stosowanych wobec sprawców przestępstw. Wspominana instytucja stosowana jest wobec sprawców, których nie charakteryzuje głęboka demoralizacja. Warunkowe zawieszenie wykonania kary dotyczy m.in. kary pozbawienia wolności, a także kary ograniczenia wolności i grzywny samoistnej. Zgodnie z art. 69 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

 

Negatywny wynik próby oznacza, że warunki okresu próby zostały naruszone bądź dopuszczono się nowego przestępstwa. Zgodnie z art. 75 § 1 K.K. „sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”. Literatura przedmiotu stoi na stanowisku, iż orzeczona prawomocnie kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania także stanowi podstawę obligatoryjnego zarządzenia wykonania zawieszonej kary. Wykładnia językowa art. 75 § 1 K.k. wskazuje, iż sąd jest zobowiązany zarządzić wykonanie kary, jeżeli będą jednocześnie spełnione przesłanki przewidziane przepisami prawa.

 

Następną kwestią, która wymaga wykładni, jest przestępstwo podobne. Zgodnie z art. 115 § 3 K.k. „przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne”. Literatura przedmiotu przyjęła, że za przestępstwa podobne przyjęło się rozumieć przestępstwa skierowane przeciwko temu samemu lub też zbliżonemu dobru prawnemu. Podobieństwo przestępstw jest tym samym rozstrzygane wobec kryterium przedmiotu przestępstwa. Podobnym przestępstwami będą m.in. wszystkie przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, a do takich należy kradzież z włamaniem.

 

Kradzież z włamaniem stypizowana w art. 279 § 1 K.k. jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, tzw. przestępstwem publicznoskargowym. W sytuacji, o której Pan pisze, właściciel nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Szkoda wyrządzona przestępstwem została wyrównana. Powyższe kwestie w przedmiotowej sytuacji mogą okazać się bardzo istotne, dopóki bowiem organy ścigania (policja bądź prokuratura) nie zostaną powiadomione o popełnieniu przestępstwa, dopóty nie grozi Panu widmo zarządzenia wykonania kary orzeczonej za poprzednie przestępstwo oraz skazanie za nowy czyn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 2 =

»Podobne materiały

Oskarżenie o posiadanie śladowych ilości marihuany

Kilka miesięcy temu zostałem przeszukany i policja znalazła u mnie woreczek ze śladowymi ilościami suszu roślinnego. Po zbadaniu go, zostałem oskarżony o posiadanie substancji odurzających (marihuana). Było to około ćwierć grama. Czy możliwe jest umorzenie postępowania? Jak mogę uniknąć kary? Co pow

 

Zarzut współsprawstwa

Mój kuzyn w młodości był nieświadomie związany z grupą przestępczą. Oskarżono go o czyn z art. 279 Kodeksu karnego, w 2008 roku został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Niedawno przyszedł kolejny akt oskarżenia, który zawiera zarzut współsprawstwa w popełnieniu

 

Kara za grożenie nożem

Syn próbował wymusić od pewnej osoby pieniędzy na alkohol, grożąc nożem, osoba ta nie została poszkodowana. Syn został zatrzymany i osadzony na 3 miesiące w areszcie. Jest po odwyku, stara się żyć bez alkoholu. Czy zostanie zwolniony z pracy? Jaka kara my grozi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »