.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o popełnienie przestępstwa groźby

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.03.2010

Mam pytanie o popełnienie przestępstwa polegającego na grożeniu drugiej osoby. W sporze mojej żony z jej kuzynem (sprawa dotyczy spadku) stanąłem w obronie żony i wykrzyczałem kilka uwag w stronę jej krewnego. Muszę dodać, że przez całą kłótnię on ją prowokował, chcąc zdobyć jakieś dowody świadczące przeciwko żonie, na półce stała kamera. Jak się okazało, moje „groźby” zgłosił na policję i zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 190 Kodeksu karnego. Pierwszy raz zdarza mi się podobna sytuacja, jestem 70-letnim człowiekiem. Kuzyn żony jest zawzięty i złośliwy, tylko udaje, że przestraszył się moich wykrzyczanych słów. Jak się bronić przed zarzutami? Czy taka groźba to już popełnienie przestępstwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oskarżenie o popełnienie przestępstwa groźby

Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa

Przestępstwo z art. 190 Kodeksu karnego godzi w wolność człowieka w sferze psychicznej (wolność od zastraszenia). Jego treścią jest grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej.

 

Groźba karalna jest niewątpliwie przestępstwem materialnym (skutkowym). Warunkiem przestępczości czynu jest wzbudzanie groźbą uzasadnionej obawy, że groźba będzie spełniona. Groźba musi dotrzeć do pokrzywdzonego i wywołać u niego określony stan psychiczny, aby przestępstwo mogło być dokonane. Pokrzywdzony musi więc potraktować groźbę poważnie i uważać jej spełnienie za prawdopodobne.

Sprowokowanie kogoś do popełnienia przestępstwa 

Uważam, że winien Pan się bronić tym, że pokrzywdzony z uwagi na Pana „starszeństwo” nie mógł potraktować groźby poważnie. Co więcej, próbuje wykorzystać wymiar sprawiedliwości dla osiągnięcia własnych celów związanych ze sprawą spadkową. Być może świadomie sprowokował on tę sytuację, skoro wykorzystywał urządzenia do filmowania.

 

Należy jednak pamiętać, że jeżeli groźba nie wzbudziła uzasadnionej obawy, a sprawca do jej wywołania bezpośrednio zmierzał, zachodzi usiłowanie popełnienia tego przestępstwa. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

Jak się bronić przed skazaniem za grożenie innej osobie?

Tym samym w celu odparcia oskarżeń pod Pana adresem winien Pan udowodnić, że nie zmierzał Pan wcale do spełnienia groźby. Warto powołać się na nienaganny dotąd sposób życia, nieposzlakowaną opinię itp.

 

Należy jednak pamiętać, że w procesie sądowym nie musi Pan przytaczać dowodów na poparcie swojej niewinności. Na Pana rzecz działa bowiem domniemanie niewinności. Oskarżony jest niewinny, dopóki jego wina (popełnienie przestępstwa groźby) nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem karnym. To oskarżyciel musi udowodnić, iż Pana wina i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Natomiast wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego.

Na obecnym etapie policja prawdopodobnie wyjaśnia, czy miało miejsce popełnienie przestępstwa. Zbiera i zabezpiecza dowody. Kolejnym krokiem może być przedstawienie zarzutów. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania przygotowawczego lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. Jeżeli natomiast postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, postępowanie przygotowawcze umarza się. Przedstawienie zarzutów może nastąpić zatem jedynie wówczas, gdy dane, jakimi dysponuje organ postępowania przygotowawczego, uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, której zarzut chce się przedstawić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl