.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o odebranie klientów

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.02.2017

Skończyłem pracę w firmie gdzie byłem zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia. Podpisywałem podczas pracy co miesiąc umowę, gdzie był zapis „zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy względem osób trzecich co do podejmowanych działań. Zobowiązanie niniejsze obejmuje także osobę działającą na rzecz wykonania niniejszej umowy z upoważnienia zleceniobiorcy”. Chciałbym otworzyć własną konkurencyjną działalność w tej samej branży i postarać się pozyskać klientów, których znam z poprzedniej firmy, gdzie byłem handlowcem. Czy nie grozi mi oskarżenie o odebranie klientów i wezwanie do uiszczenia kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3531 ustawy Kodeks cywilny (K.c.) „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jest to tak zwana zasada swobody umów”.

 

Przepis ten zezwala więc na to, aby w treści umowy cywilnoprawnej wyłączyć podejmowanie działań zagrażających interesowi gospodarczemu zleceniodawcy w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r. (sygn. akt III CKN 579/2001) takie postanowienia umowy nie naruszają granic swobody określonych w art. 3531 K.c.

 

Umowa o zakazie konkurencji co do zasady obowiązuje w okresie obowiązywania umowy – u Pana w miesięcznych okresach. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby za obustronną zgoda przedłużyć jej obowiązywanie poza okres zawartej umowy cywilnoprawnej. Jednak w Pana przypadku, jak mniemam, tak nie było.

 

W takiej sytuacji nie ma podstaw, aby zleceniodawca żądał od Pana jakiejkolwiek rekompensaty czy odszkodowania za rozpoczęcie działalnosci konkurencyjnej.

 

Dla pewności może Pan przesłać skan ostatniej umowy – przeanalizuję ją i odpowiem Panu, czy wiążą się z nią jakieś niebezpieczeństwa, ale z przytoczonego przez Pana zapisu można domniemywać, że nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton