Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Organy władzy i administracji publicznej wobec reklamy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 25.11.2009

Reklama w urzędach, sądach i innych placówkach władzy i administracji publicznej – dopuszczalna czy zabroniona?

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W organach i urzędach administracji publicznej, sądownictwa czy nawet ścigania karnego czasami spotkać się można z elementami reklamy komercyjnej budzącymi mieszane odczucia petentów, czy stron bywających w tych jednostkach. Spotkać się tam można także z nośnikami digital signage (ekranami LCD) najczęściej spełniającymi rolę tzw. infokiosków wspierających petentów (strony) w kontakcie z szeroko rozumianą administracją publiczną. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy tego rodzaju nośniki mogą służyć celom emisji reklam komercyjnych? Opcja taka byłaby bardzo kusząca dla agencji reklamowych czy nawet indywidualnych przedsiębiorców wszak umożliwiałaby dotarcie z precyzyjnie ukierunkowanym przekazem reklamowym do skonkretyzowanej grupy odbiorców – petentów takich jednostek. Z tych samych przyczyn zasadnie można pytać ogólniej o możliwość umieszczania (emisji) reklam na terenie tych jednostek.

 

Sprawa jest stosunkowo prosta w przypadku gmin, powiatów i województw oraz ich jednostek budżetowych takich jak: urzędy gmin, starostwa powiatowe czy urzędy marszałkowskie.

 

W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, że zarobkowa i stała emisja reklam komercyjnych wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, którą, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest każda zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W tym kontekście należy stwierdzić, że stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, czyli poza zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Stosownie zaś do art. 10 tejże ustawy poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 

  1. istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
  2. występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

 

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego, mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki, albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.

 

W świetle przytoczonych przepisów nie sposób przyjąć, aby działalność gospodarcza – jaką z całą pewnością jest zarobkowa emisja reklam przez gminę lub jej jednostki organizacyjne (czy inna działalność reklamowa), a już zwłaszcza przy wykorzystaniu mienia komunalnego w postaci tzw. infokiosków – mieściła się w zakresie któregokolwiek z przytoczonych przepisów. W konsekwencji taką postać działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych uznać należy za prawnie niedopuszczalną.

 

Powyższą konstatację potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że „gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej w celach zarobkowych, rozumianej jako zakładany cel danej działalności, gdyż powołana została do realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej” (tak NSA w wyroku z dnia 9 stycznia 2003 r., SA/Gd 1968/02, OSS 2003, nr 4, poz. 105) i dalej „cechy działalności w sferze użyteczności publicznej z założenia wykluczają zysk jako planowany cel działania” (NSA w wyroku z dnia 11 września 2003 r., II SA/Wr 1234/03, „Gazeta Prawna” 2003/187, str. 8).

 

Analogicznie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: „powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej”.

 

Wreszcie, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.

 

A zatem, podobnie jak w przypadku gmin, działalności gospodarczej powiatów, województw oraz ich jednostek organizacyjnych polegającej na emisji reklam komercyjnych w celach zarobkowych nie da się podciągnąć pod przytoczone przepisy prawa, a zatem taka postać aktywności wymienionych podmiotów nie jest prawnie dopuszczalna.

 

W przypadku sądów oraz jednostek prokuratury, w świetle prawa będących tzw. jednostkami budżetowymi, sytuacja jest mniej klarowna. Formalnie brak jest w systemie obowiązującego prawa jednoznacznego zakazu umieszczania (emisji) reklam czy prowadzenia działalności gospodarczej przez te jednostki, choć bez dwóch zdań nie taki jest cel i istota funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych. W omawianych jednak przypadkach elementem istotnym jest także szczególny rodzaj wykonywanych przez te jednostki zadań związanych ze ściganiem karnym oraz wymiarem sprawiedliwości, których należyte wykonywanie podlega nadzorowi administracyjnemu. W tym kontekście warto przypomnieć niedawną sytuację, jaka miała miejsce w jednym z sądów wrocławskich, który to sąd po przejęciu budynku swojej nowej siedziby nabył również z dobrodziejstwem inwentarza kilka tablic reklamowych umieszczonych na jednej ze ścian zewnętrznych, które zresztą zasłaniały znaczne ubytki tynkarskie, na których usunięcie sąd nie miał środków. Z tych przyczyn kierownictwo jednostki wyraziło zgodę na pozostawienie tablic i podpisało umowę najmu powierzchni z firmą reklamową. Niestety, przy okazji najbliższej wizytacji sądu czynność ta została zakwestionowana, a kierownictwo sądu zobligowane do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu, z uwagi na mogące powstać, a niedopuszczalne z uwagi na wykonywane przez jednostkę funkcje, wątpliwości co do celów jej działania.

 

Na marginesie warto zauważyć, że szczególny sposób podejścia ustawodawcy do kwestii reklamy w zakresie funkcjonowania jednostek administracji publicznej, sądów i prokuratur wpisuje się przepis § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, czyli elektronicznego publikatora (strony internetowej) posiadanej praktycznie przez każdy urząd, sąd i prokuraturę w kraju, który stanowi, że zamieszczanie reklam w BIP jest niedopuszczalne.Stan prawny obowiązujący na dzień 25.11.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze. Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze ogólnodostępnego ogł

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę przedsiębio
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »