.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Organizacja non-profit rozpoczynająca działalność gospodarczą

Jakie warunki powinna spełnić fundacja non-profit, by zachować swój status i rozpocząć działalność gospodarczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Posiadanie statusu organizacji non-profit

Warunkiem koniecznym, aby dana fundacja czy też inna organizacja mogła posiadać status organizacji non-profit, jest to, aby z działalności nie czerpała dla siebie zysków, a wszelkie posiadane i zdobywane środki finansowe przeznaczała wyłącznie na potrzeby własnego funkcjonowania i realizacji celów statutowych.

 

Powyższy wymóg oznacza zatem, iż w celu ewentualnego umożliwienia fundacji ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w statucie fundacji powinny znaleźć się odpowiednie zapisy określające zakres działalności i sposób postępowania z uzyskanymi w toku tej działalności środkami finansowymi.

 

Przykładowo zapisy takie w praktyce przyjmują treść zbliżoną do niżej wskazanej:

 

㤠1

Fundacja jest organizacją non-profit.

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków fundacji”.

 

Można także doprecyzować powyższe, zamieszczając w statucie niżej wskazane zapisy:

 

㤠2

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 2 stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.

 

Zabrania się przekazywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie”.

 

Jeżeli zatem dana fundacja już funkcjonuje, to konieczne było dokonanie zmiany jej statutu zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana statutu fundacji

Zmianę statutu należy uwidocznić w jego treści, jednak najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby najpierw uchwalenie zmian w osobnej uchwale, a następnie (może to nastąpić w tej samej uchwale) ogłoszenie tekstu jednolitego statutu już z uwzględnieniem jego zmian i załączenie go do uchwały.

 

Po zmianie treści statutu należy to zgłosić do KRS, składając właściwie wypełniony wniosek KRS-ZM Zmiana, oraz dokonać zgłoszenia do GUS, składając właściwie wypełniony formularz RG-1 z załącznikiem RG-RD. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. Nie dokonuje się zgłoszenia do PKD, lecz wprowadzając zmianę do statutu w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej, należy określić jednocześnie przedmiot tej działalności, wskazując odpowiedni numer PKD.

 

Notarialna zmiana statutu wymagana jest w zasadzie wyłącznie, gdy statut ten został wprowadzony (jego treść określona) w akcie notarialnym obejmującym akt założycielski fundacji – jeżeli natomiast statut został sporządzony i wprowadzony osobnym dokumentem, po wcześniejszym ustanowieniu fundacji aktem notarialnym, to jego zmiany nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu