.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opuszczanie wcześnie stanowiska pracy przez inwalidę z II grupą

Rok temu uzyskałam II grupę inwalidzką, kierownik przy innych pracownikach powiedział, że mam schodzić 15 minut wcześniej ze stanowiska pracy, czego jednak nie robiłam. Później jednak nie dostałam podwyżki (niesłusznie), więc kolejnego dnia zeszłam 15 min. wcześniej do szatni, za co otrzymałam upomnienie za samowolne opuszczenie stanowiska pracy. Dyrektor odrzucił mój sprzeciw, czy mogę udać się do sądu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszystko zależy od tego, czy są podstawy do odwołania. Art. 108 Kodeksu pracy przewiduje możliwość zastosowania przez pracodawcę trzech kar porządkowych:

 

  1. kary upomnienia,

  2. kary nagany,

  3. kary pieniężnej.

 

Karę upomnienia i karę nagany można nałożyć w każdej sytuacji, o ile pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Koniecznym, aczkolwiek często przez pracodawców pomijanym elementem postępowania w sprawie nałożenia na pracownika kary porządkowej, jest obowiązek wysłuchania pracownika – zgodnie z art. 109 § 2 Kodeksu pracy kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Uzasadnieniem wprowadzenia obowiązku wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary jest stworzenie możliwości obrony przed stawianymi zarzutami naruszenia jego obowiązków. Niezastosowanie się przez pracodawcę do tego obowiązku jest podstawą złożenia przez pracownika sprzeciwu oraz uzasadnia żądanie uchylenia kary w postępowaniu sądowym w razie nieuwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę

 

Wysłuchanie pracownika dopiero po nałożeniu na niego kary porządkowej stanowi naruszenie art. 109 § 2 Kodeksu pracy i jest podstawą złożenia przez pracownika sprzeciwu oraz uzasadnia żądanie uchylenia kary w postępowaniu sądowym w razie nieuwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę. Nie będzie takim naruszeniem sytuacja, w której pracodawca umożliwił pracownikowi złożenie wyjaśnień, ten jednak odmówił skorzystania z tej możliwości, po czym pracodawca karę porządkową nałożył. Więcej na temat obowiązku pracodawcy wysłuchania pracownika – zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. (sygn. akt I PKN 605/98, OSNAPiUS 2000 r. nr 8 poz. 307).

Zgodnie z art. 111 przy zastosowaniu kary porządkowej pracodawca powinien wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Wysłuchanie pracownika przed wymierzeniem kary pozwala pracodawcy zorientować się m.in., czy zachowanie pracownika było rzeczywiście zawinione. Często bywa tak, że po usłyszeniu wyjaśnień pracownika pracodawca zmienia zdanie co do wysokości zamierzonej kary albo w ogóle rezygnuje z jej wymierzania.

 

Naruszenie obowiązków pracowniczych nie może być, przy podejmowaniu przez pracodawcę decyzji o ukaraniu, traktowane w sposób oderwany od stopnia winy pracownika, a także od jego dotychczasowego stosunku do pracy. Kara porządkowa nie może być instrumentem odwetu na pracowniku nienagannie wykonującym dotychczas swoje obowiązki. Stosując karę, pracodawca powinien brać pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązku pracowniczego, stopień winy pracownika, a zwłaszcza czy naruszenie obowiązku było wynikiem winy umyślnej, czy nieumyślnego działania, czy jest to pierwsze takie zachowanie pracownika, czy też był już poprzednio karany, oraz dotychczasowy stosunek danego pracownika do jego obowiązków. Warto więc się odwołać.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl