Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oprotestowanie drogi dojazdowej do żwirowni

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 17.08.2017

W okolicy naszej wsi powstała żwirownia. Urzędnicy gminy chcą wytyczyć trasę dojazdową do niej i planują wykorzystać drogę gminną, utwardzoną żwirem, przebiegającą przez wieś o zabudowie mieszkalnej wzdłuż drogi. Będą nią jeździć ciężarówki o tonażu powyżej 10 ton. Czy istnieją przepisy, na podstawie których mieszkańcy mogą skutecznie oprotestować decyzję gminy (jeszcze ostateczna nie zapadła)?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z artykułem 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji o wytyczeniu drogi gminnej przysługuje stronie. Zatem warunkiem odwołania jest posiadanie statusu strony. „Stroną” jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (artykuł 28 ww. ustawy). Tak więc mieszkańcom gminy, którzy uzyskali w tej sprawie status strony, przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Natomiast osoba, która nie została uznana za stronę, może wnieść odwołanie, jeżeli udowodni, że decyzja o wytyczeniu drogi dotyczy jej interesu prawnego. Taka osoba powinna wskazać konkretny przepis prawa, który stanowi podstawę jej roszczenia. Poniżej przytaczam fragment wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2010 r. (sygn. akt I OSK 1035/09):

 

„Pojęcie strony postępowania administracyjnego, jakim posługuje się art. 28 KPA oraz pozostałe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, może być wyprowadzone tylko z administracyjnego prawa materialnego, to jest z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku prawnego. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby. Od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy to jednostka jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak wskazać przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który stanowiłby podstawę jej roszczenia i w konsekwencji uprawniał ją do żądania stosownych czynności organu administracji. Jednoznaczne brzmienie art. 28 KPA nie pozwala na jego dowolną interpretację. Posiadanie przez dany podmiot statusu strony nie zależy więc od subiektywnej oceny tego podmiotu w tym zakresie, zaś okoliczności występujące w danej sprawie muszą w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać na przesłanki określone w art. 28 KPA”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Oprotestowanie drogi dojazdowej do żwirowni

 

Zgodnie z 129 § 1 odwołanie składa się do organu o wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydal decyzje. W tym przypadku organem wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (127 § 2). Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia decyzji (art. 129 § 2). Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne, a decyzja staje się ostateczna. Zgodnie z art. 138 § 1 „po rozpatrzeniu odwołania, SKO wydaje decyzję, w której:

 

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze”.

 

Na decyzję SKO można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny (50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Termin do wniesienia skargo wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji SKO (53 § 1 ww. ustawy).

 

Równolegle – obok odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – można tez spróbować wyegzekwować postawienie znaku drogowego o ograniczeniu tonażowym pojazdów przejeżdżających przez drogę gminną.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu (a więc także nowego znaku drogowego – zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia) na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Na podstawie artykułu 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym starosta jest organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Różnice między studium zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gmina opracowała studium zagospodarowania przestrzennego i teraz przystąpiła do uchwalania planu. Jestem właścicielką gruntu rolnego, złożyłam wniosek do studium o zmianę przeznaczenia działek na budowlane. Mój wniosek nie został uwzględniony, a tereny mojej działki w studium mają oznaczenie rezerwowych terenów budowlanych. Tereny nie są uzbrojone i to jest argument gminy. Teraz gmina wyłożyła projekt planu i w nim moja działka jest znowu oznaczona jako teren rolny. Gmina mówi, że tak to powinno być i jest zgodne z ustawą o planowaniu. Czy jest to prawidłowe działanie (inne oznaczenie w studium i inne w planie)?

Przepisanie mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty

Siostra mojej mamy chce zapisać mi mieszkanie, które wykupiła dwa lata temu z bonifikatą 90%. Jak wygląda możliwość przepisania na mnie tego mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czy można w tym przypadku skorzystać z umowy dożywocia?

Kubeł na śmieci przy domu jednorodzinnym

Mieszkam w prywatnym domu, w którym zameldowane są trzy osoby. Mamy kubeł na śmieci o pojemności 50 l, który nam w zupełności wystarcza, zwłaszcza że segregujemy odpady. Ostatnio komisja miejsca stwierdziła, że pojemnik jest za mały i nasza rodzina powinna mieć pojemnik 150 l. Czy muszę zamówić większy kubeł? Załączam uchwałę urzędu miasta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »