.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania kupionego od dewelopera

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.01.2011

Chciałbym sprzedać mieszkanie kupione od dewelopera dwa lata temu. W akcie notarialnym zakupu wyszczególniona jest kwota zakupu lokalu wraz z udziałem we współwłasności gruntu. Czy mogę pomniejszyć wartość mieszkania o wartość przynależnego gruntu? Czy mogę dokonać jakiś innych odliczeń? Jak udokumentować wydatki na urządzenie mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Jest to zatem podatek od zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów.

 

Proszę zauważyć, że jest to podatek od dochodu, a nie od przychodu. Podstawą obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (w takim rozumieniu, że jest to wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a udokumentowanymi kosztami nabycia powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

Koszt zakupu sprzedawanego lokalu i gruntu jest zatem kosztem pomniejszającym przychód w momencie sprzedaży, tak jak i wszelkie udokumentowane nakłady, które zwiększają wartość nieruchomości.

 

Odnośnie nakładów, w doktrynie przyjmuje się, że „przez nakłady należy rozumieć sumę wydatków poniesionych na substancję danej nieruchomości (jej części). Trzeba uznać, że są to nie tylko nakłady ulepszające, ale również o charakterze remontowym. Niewątpliwie bowiem stan budynku (lokalu) wpływa na jego aktualną wartość i pozwala na uzyskanie wyższej ceny sprzedaży (przychodu w większej kwocie). Nie ma zaś w przepisach warunku, aby nakłady podwyższały wartość początkową budynku; mogą więc one podwyższać także aktualną wartość nieruchomości (prawa). Trzeba więc uznać, że także koszty remontów (odtworzeniowych) zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości (praw)” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176), w: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, 2010, wyd. II, Stan prawny: 2010.01.01).

 

Odnośnie udokumentowania: jako że ustawodawca nie wskazał jednego, określonego sposobu, jest tu dowolność i za udokumentowane należy uznać transakcje potwierdzone fakturami VAT, rachunkami, paragonami fiskalnymi, umowami cywilnoprawnymi itd.

 

Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie jest koszty „prawny” samej sprzedaży (koszt opłat notarialnych, prowizji pośrednika itd.) – zmniejsza on bowiem przychód ze sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl