Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie prowizji brokerskiej

Autor: Monika Bilska • Opublikowane: 24.11.2011

Firma X jest właścicielem statków, które są dzierżawione zagranicznym armatorom na podstawie umowy. Do zawarcia umowy doszło dzięki brokerowi polskiemu i zagranicznemu, którzy za tę usługę mają zagwarantowaną prowizję miesięczną trwającą przez okres czarteru. Polski broker obciąża firmę fakturą VAT ze stawką 0%, a zagraniczny wystawia debet notę. Jaką stawką należy opodatkować tę prowizję w obu przypadkach?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa  o VAT) „miejscem świadczenia usług jest siedziba usługobiorcy”. W związku z powyższym usługi pośrednictwa w zakresie dzierżawy ruchomości są co do zasady opodatkowane w Polsce. Broker zagraniczny prawidłowo nie wystawia w tym przypadku faktury VAT. Zobowiązana do rozliczenia podatku VAT jest bowiem polska spółka, dokonując importu usług.

 

W celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla wskazanych usług należy przede wszystkim dokonać analizy art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem „stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuję się do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa dotyczących towarów eksportowanych”. W niniejszym przypadku istotne jest również brzmienie art. 83 ust. 2 ustawy o VAT. Wskazuje on, iż „opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 21, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie”.

 

W związku z powyższym w sytuacji, gdy przedmiotowe usługi polegają na pośredniczeniu w zawarciu transakcji dzierżawy pomiędzy podmiotami, a podatnik świadczący te usługi prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, iż ruchomość, co do której podatnik wykonał czynności pośrednictwa, zostały wyeksportowane, ma prawo do zastosowania stawki podatkowej w wysokości 0%.

 

Należy podkreślić, iż spółka z tytułu rozpatrzenia importu usług nie ponosi istotnego ryzyka podatkowego. Podatek naliczony jest bowiem w takim przypadku jednocześnie podatkiem należnym. Ekonomiczny bilans VAT jest więc neutralny. Właściwą stawką w przypadku importu usług może być zarówno stawka 23%, jak i stawka 0%. Zastosowanie tej ostatniej jest jednak uwarunkowane spełnieniem warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z powyższym rekomendowane jest rozliczenie importu usług według stawki podstawowej. Należy podkreślić, iż powyższe nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na ekonomiczne obciążenie spółki.

 

Natomiast polski broker (pośrednik), jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b oraz art. 83 ust. 2 ustawy o VAT, jest uprawniony do zastosowania stawki VAT 0%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki