Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie pożyczki

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 30.01.2014

Moje pytanie dotyczy opodatkowania pożyczki. Dwa lata temu pożyczyłam od mojego partnera i jego rodziny w sumie 12 000 zł. Pieniądze otrzymałam „do ręki”. Nie spisaliśmy żadnej umowy. Jakiś czas później rozstałam się z partnerem. Uzgodniliśmy, że spłata pożyczki nastąpi, gdy uda mi się uzbierać całą kwotę. Miesiąc temu spłaciłam pożyczkę – przelałam na konto byłego partnera 12 000 zł. Czy miałam obowiązek złożyć deklarację do US i zapłacić jakiś podatek? Czy pożyczkodawcy też musieli dopełnić jakichś formalności?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatnikiem zawsze jest pożyczkobiorca (biorący pożyczkę) i to na nim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, bez wezwania organu podatkowego, oraz obowiązek obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Powinien to uczynić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej. Nie jest istotne, że umowa przybrała tylko formę ustną. Na dającego pożyczkę przepisy nie nakładają żadnych czynności do wykonania.

 

Jak wynika z opisu okoliczności sprawy, prywatne umowy pożyczki na łączną kwotę 12 000 zł zostały zawarte pomiędzy Panią a kilkorgiem pożyczkodawców dwa lata temu. Formalnie wprawdzie nie dopełniła Pani obowiązków wobec urzędu skarbowego w terminie, jednak nie ma to żadnego znaczenia, bowiem w całości pożyczka ta korzysta ze zwolnienia podatkowego.

 

Podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość udzielonej pożyczki (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), stawka podatku wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy). Pożyczkę zaciągnęła Pani od osób obcych, a więc innych niż należące do kręgu najbliższej rodziny (podatkowa grupa „0”) lub do pierwszej podatkowej grupy, w myśl przepisów o podatku od spadków i darowizn. Dlatego zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. d ustawy pożyczki te będą zwolnione do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5 000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej, ale po 1 stycznia 2009 r., nie doszło do zawarcia żadnych innych umów pożyczki pomiędzy tymi samymi stronami.

 

Skoro pożyczyła Pani tylko 12 000 zł od kilku osób obcych (osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, czyli konkubent, jest w świetle prawa podatkowego osobą obcą), to nie powstało w ogóle zobowiązanie podatkowe. Oznacza to, że wobec istniejącego zwolnienia podatkowego obowiązek podatkowy nie przekształcił się w podatek do zapłaty i nie było potrzeby składania deklaracji podatkowej.

 

Należy też dodać, iż umowy pożyczki, których wartość przenosi kwotę 500 zł, powinny dla celów dowodowych zostać stwierdzone pismem (art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego). Jest to bardzo ważne, ale zdecydowanie bardziej dla pożyczkodawcy, który w razie braku spłaty pożyczki musiałby wszcząć drogę windykacji, włącznie ze skierowaniem sprawy do rozpoznania w procesie cywilnym, gdzie obowiązany byłby udowodnić swoje roszczenie o zapłatę. Ponieważ jednak spłaciła Pani całe zobowiązanie na rzecz byłego partnera i jego rodziny, problem ustnej formy umów nie ma już znaczenia praktycznego; oczywiście zakładając, że były partner przekaże odpowiednie kwoty pozostałym pożyczkodawcom.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus dziesięć =

»Podobne materiały

Niezapłacenie podatku PCC od pożyczki przez pożyczkobiorcę a donos do skarbówki

Czy jeśli pożyczkodawca powiadomi urząd skarbowy o pożyczce, od której pożyczkobiorca nie opłacił podatku i nie złożył deklaracji PCC, urząd skarbowy może zastosować 20-procentowy podatek (przy założeniu, że pożyczkobiorca nie powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »