Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego we Włoszech

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.07.2013

We Włoszech otrzymałam odszkodowanie z tytułu śmierci małżonka. Zapłaciłam tam podatek dochodowy. Czy również w Polsce podlega ono opodatkowaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Polsce zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są  inne niż wymienione we wcześniejszych punktach art. 21 ust. 1 odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

 

  • otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 

  • dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Zatem na tej podstawie odszkodowanie przyznane wyrokiem sądu, o którym mowa, korzysta Pani ze zwolnienia od podatku w Polsce.

 

Proszę zauważyć, że w Polsce osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

 

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Powyższe mogą modyfikować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 24 listopada 1989 r.) stanowi, że na jej gruncie, określenie: „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryteria o podobnym charakterze. Jednakże niniejsze określenie nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym państwie tylko w zakresie dochodu ze źródeł położonych w tym państwie.

 

Jeżeli stosownie do powyższego osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad:

 

  • osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

 

  • jeżeli nie można ustalić, w którym umawiającym się państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z umawiających się państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, w którym zazwyczaj przebywa;

 

  • jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu umawiających się państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, którego jest obywatelem;

 

  • jeżeli miejsca zamieszkania tej osoby nie można ustalić zgodnie z postanowieniami trzech pierwszych punktów, właściwe władze umawiających się państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

 

Zakładając, że na gruncie wspomnianych przepisów ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, to zgodnie z art. 22 ust. 1 omawianej umowy międzynarodowej (który stanowi, że części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich art. niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym państwie), odszkodowanie winno podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce, a w Polsce jest od podatku zwolnione. Tym samym podatek dochodowy został we Włoszech zapłacony moim zdaniem niesłusznie.

 

Analogicznie wskazuje Minister Finansów w piśmie z 7 listopada 2006 r. (sygnatura: DD4-033-01534/ZKK/06/554): „Polsko-włoska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie zawiera przepisu odnoszącego się wprost do odszkodowań, zatem w myśl tej umowy odszkodowanie należy zakwalifikować jako tzw. »inny dochód«. Zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

 

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku oraz w piśmie uzupełniającym stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż przedmiotowe odszkodowanie jest opodatkowane tylko w Polsce, gdyż Podatniczka ma miejsce zamieszkania w Polsce”.

 

Tym samym ma Pani prawo ubiegać się we Włoszech zwrotu zapłaconego tam podatku dochodowego od odszkodowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 5 =

»Podobne materiały

Odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu

Mieszkanie należało do MPGM i jemu lokatorzy płacili czynsz. Odnalazł się jednak właściciel lokalu, ale lokatorzy przestali płacić czynsz. Sąd nakazał eksmisję, ale miasto nie znalazło lokalu socjalnego. W ugodzie sądowej miasto zgodziło się zapłacić właścicielowi odszkodowanie za niedostarczenie dł

 

Szybowiec zakupiony we Włoszech a podatki w Polsce

Mam zamiar kupić od osoby fizycznej we Włoszech 17-letni szybowiec. Ja także jestem osobą fizyczną, będę używał szybowca wyłącznie prywatnie, do latania sportowego. Jakie opłaty będę musiał ponieść, rejestrując szybowiec w Polsce? Co z VAT, akcyzą, opłatą skarbową, podatkami? Dodam, że szybowiec to

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »