Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.07.2009

Mieszkanie należało do MPGM i jemu lokatorzy płacili czynsz. Odnalazł się jednak właściciel lokalu, ale lokatorzy przestali płacić czynsz. Sąd nakazał eksmisję, ale miasto nie znalazło lokalu socjalnego. W ugodzie sądowej miasto zgodziło się zapłacić właścicielowi odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu. Czy to odszkodowanie należy rozliczyć jako dochód podatnika z najmu? Co z kosztami sądowymi, które zostały poniesione i potem zwrócone przez miasto?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Poruszony przez Panią problem często bywa kwestią sporną nie tylko pomiędzy podatnikami i organami skarbowymi, ale również pomiędzy podatnikami i potencjalnymi płatnikami. Całość problemu sprowadza się do odpowiedniej interpretacji art. 21 ust 1 pkt 3, 3a, 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176).

 

Zasadniczo przyjmuje się, że odszkodowania dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, nie są wolne od podatku dochodowego, lecz są przychodami z „innych źródeł” – zgodnie z wykładnią art. 10 ust. 1 pkt 9. Nie jest to zatem dochód z najmu.

 

Analogicznie stanowisko prezentuje w piśmie z dnia 29 lipca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn.: IBPB2/415-829/08/BD (KAN-4418/04/08)), w którym możemy przeczytać:

 

„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, którego podstawą dochodzenia są przepisy art. 224 i art. 225 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zawsze obejmuje spodziewane korzyści z tytułu umowy najmu czy dzierżawy, która zostałaby zawarta, gdyby nieruchomość nie została zajęta w sposób bezumowny. Przepisy prawa przyznają właścicielowi prawo do roszczenia o odszkodowanie, które obejmuje rekompensatę utraconych korzyści, jakie właściciel by uzyskał, gdyby nieruchomość na przykład wynajął. Utratą korzyści jest w tym przypadku szkoda polegająca na nieuzyskaniu pożytków cywilnych (czynszu z najmu, dzierżawy), które nieruchomość przynosi. Należy zauważyć, iż w rozpatrywanej sprawie otrzymane przez Wnioskodawczynię – tytułem odszkodowania – wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w umowie.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak wskazano powyżej, zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są tylko te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Oznacza to, że zwolnienie nie obejmuje wszystkich odszkodowań, a wyłącznie te, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa. Zgodnie z powołanymi przepisami art. 224, 230 i 352 Kodeksu cywilnego, na podstawie których zawarta została umowa między wnioskodawczynią a Elektrownią, stwierdzić należy, iż przepisy te regulują tylko możliwość wystąpienia strony o odszkodowanie, nie określają jednak wprost jego wysokości, a także nie wskazują zasad ustalania odszkodowania. Dodatkowo przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie ugody bądź umowy, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Żaden inny przepis art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierający katalog zwolnień, nie przewiduje zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tym samym przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu.

 

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 20 ww. ustawy, źródłami przychodów są również źródła inne niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy podatkowej, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja źródeł przychodów ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie.

 

O przychodzie z innych źródeł będziemy mówić zatem w każdym przypadku, kiedy podatnik osiąga korzyść majątkową. Uzyskany przychód z powyższego tytułu wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym kwoty przychodu otrzymała, a w przypadku uzyskiwania również innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (np. emerytura) dochody należy zsumować i obliczyć od sumy dochodów podatek dochodowy według skali podatkowej zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, winno zostać złożone w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym”.

 

Podobnie w piśmie z dnia 22 czerwca 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn.: PB I 3/4117/IN-344/USPT/05/MK) wskazuje, że: „Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy jest roszczeniem rozliczeniowym. Obejmuje ono wszystko, co uzyskałby właściciel, gdyby rzecz wynajął, wydzierżawił lub oddał do odpłatnego korzystania. Nie ma więc podstaw, aby zakwalifikować wypłacone kwoty do odszkodowań, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania tym podatkiem.

 

Zdaniem organu odwoławczego uzyskane przez Państwa wynagrodzenie należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do innych źródeł, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych”.

 

Również w piśmie z dnia 4 czerwca 2007 r. autorstwa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn.: US I/1/415/11/07) przeczytać możemy, że: „Zdaniem tutejszego organu zasądzone wyrokiem Sądu wynagrodzenie, jakie otrzymał Pan od Gminy P., należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodu z innych źródeł, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy, i wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Na podstawie przytoczonych uregulowań przychód z wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości powstaje w momencie faktycznego otrzymania środków pieniężnych. Ponadto tutejszego organ podaje, iż opodatkowaniu na powyższych zasadach będą podlegały również otrzymane przez Pana odsetki”.

 

Kwota zwrotu kosztów sądowych nie będzie, moim zdaniem, przychodem, gdyż jest zwrotem poniesionych wydatków, które – jak wnioskuję z treści pytania – nie były zaliczane do kosztów podatkowych ani też nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania w jakiejkolwiek innej formie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + II =

»Podobne materiały

Opodatkowanie odszkodowania dla pracownika

Czy były pracownik, któremu sąd przyznał odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę w okresie gwarancji zatrudnienia przewidzianej w pakiecie socjalnym, musi płacić podatek od tego odszkodowania, a jeżeli tak – to czy podatek obejmuje zasądzone odsetki za opóźnienie w wyp
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »