.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie kieszonkowego

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 21.05.2013

Syn jest pełnoletni, ale studiuje. Od ponad roku co miesiąc przelewam na konto syna kieszonkowe (500 zł) i chcę to robić przez najbliższe trzy lata. Czy to jest darowizna? Czy prawo nakazuje w takich sytuacjach opodatkować kieszonkowe?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem, tego typu przelewy („kieszonkowe”) nie w każdym przypadku stanowią darowiznę.

 

Pisze Pani, że syn jest pełnoletni, ale studiuje. Nie wspomina Pani o kilku istotnych kwestiach, tj.:

 

 1. czy syn studiuje dziennie czy zaocznie,
 2. czy syn mieszka z rodzicami, czy prowadzi oddzielne, własne gospodarstwo domowe,
 3. czy syn ma żonę,
 4. w jakim wieku jest syn,
 5. czy syn uzyskuje własne dochody (stypendium, dochody z pracy, z nieruchomości itd.).

 

W uproszczeniu – obowiązuje zasada, zgodnie z którą rodzice mają obowiązek utrzymywania dziecka aż do momentu, w którym jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli na przykład syn:

 

 1. ma wykształcenie średnie ogólnokształcące,
 2. bezpośrednio po ukończeniu szkoły rozpoczął studia,
 3. studiuje w systemie dziennym,
 4. nie posiada innych dochodów

  – przelewane przez Panią kwoty („kieszonkowe”) nie będą stanowiły darowizny, a jedynie wykonanie obowiązku utrzymywania studiującego dziecka.

 

Jeżeli sytuacja jest mniej typowa (np. syn pracuje, studiuje zaocznie, ma własną nieruchomość, z której wynajmu się utrzymuje) – przelewane przez Panią kwoty mogą być oczywiście uznane za darowizny, jednak nie oznacza to automatycznie opodatkowania takich darowizn. W takim przypadku będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.).

 

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (w tym wypadku od dnia przelewu) oraz
 2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa wyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

Zgłoszeniu podlegają darowizny przekraczające kwotę wolną od podatku, która to kwota w przypadku pierwszej grupy podatkowej wynosi 9637 złotych (wartość sumuje się w przeciągu kolejnych 5 lat). Kwota wolna przysługuje w odniesieniu do każdego z rodziców – jeżeli zatem środki pieniężne stanowią świadczenie od dwojga rodziców, przysługują dwie kwoty wolne. Zakładając przelewy od trzech lat (6 tys. złotych rocznie), kwota wolna (w przypadku darowizn od małżonków) zostałaby przekroczona dopiero w odniesieniu do ostatnich przelewów, które można jeszcze zgłosić do zwolnienia z opodatkowania (druk SD-Z2) – termin to pół roku. Każdą następną wpłatę należy zgłaszać do urzędu (nie przekraczając terminu półrocznego) – tym sposobem unikną Państwo podatku od darowizny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl