Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie działalności artystów plastyków

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.08.2010

Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych. Zamierzam sprzedawać swoje prace wykonane na zamówienie i nie tylko. Jaka jest najbardziej korzystna forma rozliczania się z urzędem skarbowym? Czy mam założyć działalność gospodarczą w tym celu? Czy obowiązują mnie jakieś progi podatkowe? Słyszałem o podatku 0% i 3% od takiej działalności. Jakie ma to potwierdzenie w przepisach podatkowych?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłami przychodów są:

 

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5.  (uchylony),
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

   

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy,

   – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

   


  Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 8. inne źródła”.

 

Artykuł 13 ustawy w punkcie 2 stanowi, że „za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa powyżej w pkt. 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatnicy uzyskujący wyżej wymienione dochody „są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1”, to jest 18%.

 

Dochody winny zostać opodatkowane według zasad ogólnych, tj. stawką 18% (ew. po przekroczeniu progu – 32%). Zastosowanie znajdują tu na ogół zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, określone przez ustawodawcę w wysokości 20% uzyskanego przez podatnika przychodu.

 

Reasumując, moim zdaniem najlepszym wyjściem byłoby zakwalifikowanie osiąganych przychodów ze sprzedaży obrazów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

Otwarta pozostaje kwestia podatku VAT ewentualnie przypadającego na taką sprzedaż, ponieważ co do zasady podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Co do zasady stawkę podatku VAT 7% stosuje się do dostawy dzieł sztuki, a przez dzieła sztuki rozumie się m.in. obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (CN 9701, PKWiU 92.31.10-00.1).

 

Analogicznie wskazuje m.in. Urząd Skarbowy w Przasnyszu (sygn. akt US 22/PO II/443/7-2/05): „Bez znaczenia jest natomiast brak odpowiedniego wykształcenia lub przynależność do określonej organizacji twórców. W związku z powyższym należy potwierdzić stanowisko Podatniczki, że w przypadku, gdy twórca (malarz) samodzielnie dokonuje dostawy namalowanych własnoręcznie obrazów zaliczanych do PKWiU 92.31.10. stawka podatku VAT wynosi 7%. ”

 

Jeśli zatem artysta może zostać uznany za podatnika podatku VAT, czyli m.in. gdy malować i sprzedawać obrazy zamierza w sposób częstotliwy, sprzedaż podlegać będzie podatkowi VAT w stawce 7%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Artystyczna i literacka działalność twórcza

Jestem osobą bezrobotną. Fotografuję i od czasu do czasu udaje mi się sprzedać moje prace (zysk poniżej 1000 zł miesięcznie, więc mogę pozostać bezrobotną). Poza tym napisałam książkę, którą wydano w pewnym wydawnictwie. Aby przyspieszyć proces wydawniczy, zdecydowałam się zrobić to za własne pieniądze. W każdym razie zbliża się czas debiutu w księgarni i już wiem, że drugą przygotowywaną książkę wydam najprawdopodobniej w identyczny sposób. Zatem wygląda na to, że będę mogła przestać być bezrobotną. Dlatego mam do Państwa kilka pytań: Zakładam firmę z wpisem PKWiU określającym działalność literacką i fotograficzną – co z podatkiem? Przychody mocno nieregularne, zatem jaką formę wybrać? Co z ewentualnymi odliczeniami (papier, druki, podróże w celu zrobienia zdjęć, materiały foto etc.)? Czy jestem, jako pisarka i fotograf, twórcą w rozumieniu ZUS? Od tego zależy, czy będę mogła naliczać mniejsze składki przez 2 lata. Czy sprzedając cokolwiek, w tym swoje dzieła, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, muszę się wyrejestrowywać z urzędu pracy?

Wybór sposobu opodatkowania

Prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Poza tym jestem partnerem w spółce cywilnej (rozliczenie liniowe). Chciałabym rozpocząć działalność związaną z hodowlą psów i kotów, ich pielęgnacją, opieką i szkoleniem. Czy mogę założyć wraz z mężem kolejną spółkę cywilną i rozliczać się według skali podatkowej? Jaki mam wybór w kwestii sposobu opodatkowania?

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Sprzedaję obrazy własnego autorstwa. Nie prowadzę działalności ani nie współpracuję z galerią. Od sprzedanego dzieła naliczam (od 50% kwoty) podatek dochodowy w wysokości 18% i płacę zaliczkę do US. Czy jeśli klient nie chce rachunku, mogę sprzedać obraz na mocy umowy kupna–sprzedaży i odprowadzić tylko 2% PCC?

Jak wycofać samochody osobowe z firmy i przeznaczyć na własne cele prywatne?

W związku z aktualną trudną sytuacją w jednoosobowej firmie chcę wycofać dwa samochody osobowe i przeznaczyć je na użytek prywatny. Jeden samochód zakupiony w 2006 r. jest całkowicie zamortyzowany. Drugi samochód był kupiony w  2013 r. na fakturę za kwotę netto ok. 65 tys. zł, miał naliczony podatek VAT-7 (60%, odliczone 6000 zł). Amortyzacja jest naliczana co miesiąc maja 2013 r. do grudnia 2014 r. Jak prawidłowo zapisać to w: ewidencji środków trwałych, podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji nabycia towarów VAT, deklaracji VAT-7?

Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

Spółka za porozumieniem stron rozwiązuje wcześniej umowę najmu z właścicielem obiektu. W najmowanej powierzchni dokonała w 2010 roku szeregu prac i modernizacji, inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych 01.01.2011 roku, z 10-letnią stawką amortyzacji. Rozwiązanie umowy podyktowane jest względami ekonomicznymi – lokalizacja przynosiła straty. Zgodnie z pierwotną umową spółka miała wszystkie naniesienia zostawić właścicielowi obiektu, jednak zgodnie z treścią porozumienia może zdemontować i zabrać wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia. W jaki sposób możemy dokonać likwidacji, aby nie było konieczne korygowanie VAT-u naliczonego, odliczonego w poszczególnych faktur w 2010 roku? W jaki sposób należy udokumentować demontaż? Czy sprzedaż na fakturę VAT za symboliczną kwotę pozostałej części inwestycji (np. niemożliwych do demontażu ścian działowych) pozwoli uniknąć korekty VAT?

Przekroczenie progu VAT

Prowadzę działalność polegającą na nauce języka obcego. Według mojego rozeznania jestem zwolniony z płacenia podatku VAT przedmiotowo. Już dzisiaj wiem, że moja sprzedaż przekroczy 150 tysięcy zł. Czy mimo tego faktu dalej będę zwolniony z VAT-u? Jakie dokumenty będę musiał złożyć w urzędzie skarbowym, żeby zamknąć cały rok sprzedaży?

Podarowanie samochodu wykupionego przez firmę a VAT

Rok temu wykupiłam samochód z leasingu na firmę za 11 tys. zł, który wprowadziłam w środki trwałe. Odliczyłam 50% VAT. Teraz chcę ten samochód jako darowiznę przekazać córce. Jak powinna być określona jego cena? Czy 11 tys. zł minut koszty amortyzacji? Jaki VAT muszę zapłacić?

VAT przy sprzedaży pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem

Spółka cywilna zamierza sprzedaż część środków trwałych i wyposażenia, a kupującym będzie wspólnik tejże spółki, który już prowadzi działalność. Czy sprzedaż fakturą będzie potraktowana jako zwykła sprzedaż, tj. wspólnicy proporcjonalnie do udziałów będą mieć przychód i spółka cywilna zapłaci VAT z faktury? Kupujący zaliczy wszystko w koszty (ewentualnie część składników będzie amortyzował) i odliczy w całości VAT.

Kupno samochodu w Belgii a VAT

Czy jeśli kupię w Belgii samochód osobowy od osoby fizycznej będącej pośrednikiem (umowa kupna), będzie istnieć podstawa do naliczenia VAT? Samochód wcześniej był własnością firmy, pośrednik dysponuje fakturą zakupu wystawioną na niego.

Udostępnienie usług za wyświetlanie reklam

Nasza firma świadczy usługi w internecie. Jedną z tych usług, dotychczas odpłatną, chcielibyśmy udostępnić za darmo. W zamian za to nasi klienci umożliwialiby nam np. wyświetlanie reklam za pośrednictwem swoich stron internetowych. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne z prawnego punktu widzenia? Czy wiąże się ono z koniecznością wystawiania faktur przez którąkolwiek ze stron (część naszych klientów to firmy, część osoby prywatne)? Dodam tylko, że taką formę udostępniania usługi wdrażamy z myślą o zbudowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy i chcielibyśmy mieć pewność, że nie narazimy się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony na przykład urzędu skarbowego.

Zakupy i sprzedaż dla zagranicznych firm a VAT

Sprzedałem klientowi z Niemiec wyświetlacz w kwocie do zapłaty 4800zł. Jak zaksięgować w KPiR oraz rejestrach VAT i wykazać sprzedaż w deklaracji VAT? Natomiast od firmy z Chin kupiłem części do wyświetlacza i zapłaciłem 160 dolarów amerykańskich. Jak taki zakup wykazać we wspomnianych dokumentach?

Stawka podatku VAT na remont budynku koszarowego

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy remoncie pokrycia dachowego w budynku koszarowym na terenie jednostki wojskowej? Na dzień dzisiejszy budynek ten w ewidencji gruntów i budynków widnieje jako budynek zbiorowego zamieszkania, jednakże po remoncie ma pełnić funkcję budynku sztabowego (charakter administracyjno-biurowy), ale zmiana jego funkcji nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Stawka podatku VAT od drobnych usług ślusarskich

Wykonuję prace związane z instalacjami grzewczymi w budynkach mieszkalnych. Czasami dostaję zlecenie na wykonanie drobnych prac ślusarskich, poszerzyłem więc działalność o PKD 80.20Z. Czy z takim poszerzeniem mogę wykonywać także konserwacje, wymiany zamków drzwiowych, samozamykaczy, elektrozamków itp. i jaką stosuje się stawkę VAT za tego rodzaju usługi?

VAT od sprzedawanej nieruchomości

Moje pytanie dotyczy podatków, w tym VAT, od sprzedawanej nieruchomości. Mam jednoosobową działalność gospodarczą, płacę podatek liniowy 19%. Działka została kupiona na mnie jako osobę prywatną. Natomiast faktury na budowę hali brane były na firmę, VAT odpisywany. Czy teraz przy ewentualnej sprzedaży trzeba doliczyć VAT, a uzyskane środki będą zaliczone jako przychód firmy?

Sprzedaż towarów do USA a stawka VAT

Sprzedaję towary (etui do smartfonów) osobom fizycznym spoza obszaru Unii Europejskiej (głównie USA). Aktualnie sprzedaż dokumentuję fakturą ze stawką 23% VAT. Chciałbym zacząć stosować stawkę 0% VAT zamiast 23% dla tego typu transakcji, więc potrzebne mi jest potwierdzenie wywozu. Czy faktycznie żaden dokument nie reguluje kwestii otrzymania od urzędu celnego potwierdzenia wywozu towaru poza obszar Unii Europejskiej, jeśli sytuacja wygląda tak jak w moim przypadku, tzn. towar jest wysyłany za granicę za pośrednictwem poczty polskiej i w każdej przesyłce towar ma wartość poniżej 1000 euro oraz nie podlega żadnym należnościom wywozowym? Nie chcę korzystać z elektronicznych zgłoszeń celnych przez ECS, gdyż jest to nadmiernie uciążliwe.  W jaki sposób mam potwierdzić/udokumentować eksport towarów w celu zastosowania stawki 0% VAT?

Stawka podatku VAT dla szkoleń związanych z edukacją ekologiczną dla dzieci

Jaka będzie stawka VAT dla usług obejmujących organizację szkoleń (zajęć, warsztatów, lekcji) z edukacji ekologicznej dla dzieci? Zajęcia zawierają treści dydaktyczne, wykonywane są na terenie przedszkoli, szkół, domów kultury, wczasowych i w wynajmowanej na godziny sali.

Zakup nieruchomości handlowej z gruntem a odliczenie VAT

Proszę o poradę w kwestii zakupu małej nieruchomości handlowej z gruntem. Prowadzę z mężem działalność handlową w formie spółki cywilnej. Na potrzeby prowadzonej działalności zamierzamy zakupić nieruchomość do prowadzenia sklepu (do tej pory ją wynajmowaliśmy). Budynek ten jest w złym stanie technicznym i trzeba będzie go remontować od podłogi po dach – czyli nakłady będą spore. Jak korzystnie (podatkowo) kupić ten budynek od osoby prywatnej, tj. na firmę, czy do majątku wspólnego  (prywatnie)? Jak zakwalifikować nakłady na modernizację? Co z amortyzacją i wartością początkową? Co z odliczaniem VAT-u? Co ze sprzedażą później takiego obiektu? Dodam, że jesteśmy podatnikami podatku VAT, a spółka jest dwuosobowa.

Konsekwencje zmiany przeznaczenia samochodu zakupionego jako ciężarowy

Dwa lata temu zakupiłem samochód typu SUV z homologacją na ciężarowy. Wprowadziłem go w środki trwałe firmy, a biuro rachunkowe dokonało jednorazowej amortyzacji. Obecnie chciałbym przekształcić samochód na osobowy. Czy konieczne będzie zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym? Jakie następstwa podatkowe wywoła ta zmiana? Czy (i kiedy) będę mógł sprzedać to auto jako osobowe?

Sprzedaż minikoparki zakupionej w Niemczech

W maju 2008 r. kupiłem minikoparkę w Niemczech. Zgodnie z zasadami wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w deklaracji VAT-7 w pozycji 32 i 33 wykazałem podatek należny oraz w pozycji 48 i 49 podatek naliczony. Teraz chcę sprzedać tę minikoparkę. Czy muszę ją sprzedać z VAT-em? Jestem płatnikiem podatku VAT.

Stosowanie różnych stawek VAT na ten sam produkt

Firma sprzedaje produkt z 22-procentową stawką VAT, chociaż po wystąpieniu o interpretację uzyskała informację, że jest on opodatkowany stawką 3-procentową. Nie jest to dla niej problemem, ponieważ kontrahent nie kwestionował tej stawki. Czy można stosować dwie stawki VAT?

VAT dla turnusów rehabilitacyjnych

Jestem organizatorem turnusów rehabilitacyjnych. Były one do końca zeszłego roku zwolnione z podatku VAT. Jaka stawka będzie obowiązywać w 2011 r.?

Sprzedaż samochodu po zakończeniu działalności spółki cywilnej

W 2004 roku kupiłem samochód z kratką (odliczając VAT) jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W sierpniu 2008 roku przekazałem go aportem spółce cywilnej, w której miałem udziały. Obecnie spółka zakończyła działalność, a ja chciałbym go sprzedać innej firmie (spółce z o.o.), w której także mam udziały. Samochód w spółce cywilnej nie był amortyzowany. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy w nowej spółce samochód będzie mógł być amortyzowany? Może powinienem go sprzedać sam sobie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »